De Zaagtand: de provinciale energiestandaard in de praktijk

De Zaagtand: de provinciale energiestandaard in de praktijk

© 2022 Stefan Dewickere

Houtatelier De Zaagtand, klaar voor de toekomst met respect voor geschiedenis

Na een renovatieperiode van 20 maanden nam de Provinciale Technische School (PTS) Boom dit voorjaar haar nieuwe houtatelier ‘De Zaagtand’ officieel in gebruik. De werkhuizen van de school dateren uit de jaren twintig van de vorige eeuw en danken hun naam aan de typische zaagtanddaken. De ateliers ondergingen een grondige metamorfose, en dat gebeurde uiteraard duurzaam.

De provincie Antwerpen koos er in 2013 voor om haar nieuwbouw en renovatieprojecten volgens hoge duurzaamheidseisen aan te pakken. Die vertaalde ze toen naar de energiestandaard passief. Daarmee zorgde de provincie destijds voor een unieke beslissing in Vlaanderen en was ze zelfs de Europese verplichtingen voor.

In september 2015 optimaliseerde de provincie Antwerpen haar energiestandaard. Ze legde nieuwe criteria vast, afgeleid uit de inmiddels verder ontwikkelde rekenmethodiek EPB. Het doel: een ambitieuze energiestandaard waarborgen. Passief werd BEN+. Ontdek wat die hoge duurzaamheidseisen inhouden.

BEN+? De beste garantie voor klimaatneutrale en -veilige gebouwen.

De provincie Antwerpen gaat volop voor een klimaatneutrale en –veilige provincie. Daarbij geeft ze zelf het goede voorbeeld door een ambitieus energiebeleid voor haar gebouwen te voeren. Het Departement Logistiek van de provincie Antwerpen realiseert nieuwbouwprojecten en totaalrenovaties volgens de provinciale energiestandaard BEN+. Die standaard past de Vlaamse norm BEN (Bijna Energie Neutraal) toe en legt daarbovenop nog eens extra maatregelen op rond luchtdichtheid en hernieuwbare energie.

De aanpak voor Houtatelier De Zaagtand

Houtatelier De Zaagtand werd gerenoveerd volgens de provinciale energiestandaard BEN+. Al in 2019 werd gestart met de voorbereiding en de planning van de ingrijpende werken aan de gebouwen, die erkend en beschermd zijn als monument onroerend erfgoed. Het architectuur- en adviesbureau Erfgoed en Visie werkte daarvoor een masterplan met verschillende restauratiefases uit. Daarbij werd een respectvolle omgang met de waardevolle architecturale kenmerken vooropgesteld. Dankzij ingrepen inzake energieverbruik, geluidsisolatie, binnenklimaat en stofafzuiging werd het houtatelier bovendien een uiterst duurzame leeromgeving voor de leerlingen die er zullen worden opgeleid.

De vloerisolatie, ramen en de volledig nieuwe travee (een travee komt overeen met één tand in het dak) van De Zaagtand voldoen nu aan de EPB-normen (of ‘energieprestatienormen’). Dat is het minimumniveau dat een gebouw moet halen op gebied van isolatie, energiezuinigheid of energieprestatie en ventilatie.

Om hieraan tegemoet te komen, worden o.a. de toiletten in de nieuwe travee gespoeld met regenwater. In 2009 werd al een bufferput voorzien in de voortuin van de school. Die buffert al het regenwater afkomstig van de daken van de werkhuizen en een deel van de zuidelijke vleugel van het klassengebouw. De overloop van die bufferput wordt opgevangen in een tweede kamer, van waaruit het overtollige regenwater vertraagd wordt afgevoerd naar de openbare riolering. Vandaar de benaming bufferput in plaats van regenwaterput.

De noordelijke beglaasde dakpartijen werden allemaal voorzien van isolerende beglazing. Per travee zijn er vijf raamdelen die open kunnen en dus natuurlijke ventilatie mogelijk maken. Heel het gebouw heeft nu een doorgedreven ventilatie. De zuidelijke dakpartijen werden ook goed geïsoleerd en voorzien van akoestisch dempend materiaal aan de onderzijde. De buitenmuren werden niet geïsoleerd. Dat zijn 40 cm dikke, massieve bakstenen muren, die van zichzelf al een grote warmtecaptatiemogelijkheid hebben.

Alle technieken werden in de opbouw voorzien, zodat de indeling van het houtatelier vlot kan worden aangepast aan de steeds wijzigende leerplannen. Zo is het gebouw dus ook helemaal toekomstproof.

Met de opening van het houtatelier sluit PTS Boom ook meteen de eerste fase van haar masterplan af. Volgend jaar starten de werken aan de inkomhal van het schoolgebouw waarna de zijvleugels volgen.

Gerelateerde actie

We voeren een energiebeleid waarbij we het verbruik en de uitstoot van elektriciteit en stookinstallaties tot een minimum beperken voor onze werking en gebouwen.