Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

Financiële ondersteuning van klimaatoplossingen

Provincie Antwerpen gaat volop voor een klimaatneutrale én klimaatveilige provincie. Hieronder vind je een overzicht van alle acties waarbij we financiële ondersteuning bieden aan klimaatoplossingen.

Acties

Met volgende acties gaan we aan de slag.

Subsidiekorf ondersteunt klimaatmaatregelen in de landbouw

We subsidiëren projecten en evenementen die bijdragen aan klimaatneutrale en -veilige landbouw.

Subsidies voor klimaatveilige plattelandsontwikkeling

We financieren projecten die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen op het platteland: de open ruimte beschermen, het dorpsleven veerkrachtiger maken en de lokale voedselproductie te vergroten.

Zo ondersteunen we ondernemingen voor mens en klimaat

We steunen jaarlijks drie ondernemers uit de sociale economie die bijdragen aan een klimaatneutrale provincie.

Ondersteuning renovatie van huurwoningen

We testen uit hoe we de renovatie van huurwoningen en woningen van mensen in armoede kunnen versnellen.  

In de kijker

Stap voor stap van een grijze naar een groene speelplaats

25 februari 2022
Start een vergroeningstraject in jouw school met de hulp van MOS, de Regionale Landschappen en een provinciale subsidie.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Naar de inhoud springen