Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

We versterken de open ruimte als klimaatbuffer

We gaan resoluut voor meer (en betere) natuur. Denk: parken, bossen, natuurgebieden, bomenrijen, houtkanten, gras- en weilanden, bermen, waterlopen, vijvers, vennen, noem maar op. Voor meer groenblauw binnen hand- en fietsbereik, zeg maar. Als verkoeling in de zomer, en natuurlijke bescherming tegen wateroverlast. Hiervoor leggen we overstromingsgebieden aan, planten we bossen, gaan we hard tegen verharding en slaan we zoveel mogelijk koolstof op.

Acties

Met volgende acties gaan we aan de slag om onze open ruimte te versterken als klimaatbuffer voor het klimaat van morgen. Voorlopig vind je hier twee acties, in 2022 laden we hier alle acties op. Nu al benieuwd? Lees hier het  volledige klimaatactieplan.

200 ha natte natuur tegen wateroverlast en droogte

We zorgen voor 200 hectare extra natte natuur. Hiervoor optimaliseren we de werking van onze waterlopen, beschermen we valleigebieden en leggen we overstromingsgebieden aan.

Onze gebiedsprogramma’s werken aan een klimaatveilige open ruimte

Als coördinator van de gebiedsprogramma's kijken we over de gemeentegrenzen heen om samen met lokale besturen te werken aan een klimaatveilige open ruimte.

In de kijker

Eerste schop in de grond voor het nieuwe overstromingsgebied in Beerse

25 november 2021
Eind januari start de provincie met het uitgraven van Laakland, het nieuwe overstromingsgebied in Beerse. De buurt ondervindt er heel wat wateroverlast omdat de Laakbeek het water niet binnen haar oever kan houden.

Ruimte voor water, groen en erfgoed in het gebied Bruggenbeemd (Herentals)

23 november 2021
Hoeveel CO2 stootte onze organisatie uit in 2020? Wat vormt de voornaamste bron? En hoeveel CO2 nemen onze bossen op?

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Skip to content