Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

Het klimaatbewustzijn groeit bij iederéén

We nemen onze verantwoordelijkheid op om elk van onze burgers – van burgemeester tot boreling – klimaatbewust te maken. We informeren, sensibiliseren, engageren gemeenten, leerkrachten en leerlingen, ondernemers en inwoners. Met ondersteuning op maat, participatieve trajecten, begeleiding en goede voorbeelden doen we het bewustzijn groeien.

Acties

Met volgende acties zorgen we ervoor dat het klimaatbewustzijn groeit bij iedereen. Voorlopig vind je hier twee acties, in 2022 laden we hier alle acties op. Nu al benieuwd? Lees hier het  volledige klimaatactieplan.

Leerlingen en leerkrachten leren bij én gaan zelf aan de slag.

Het Europese 2Impresz-project zet scholen aan om 30% CO2-uitstoot te besparen. Hiervoor gaan leerlingen en leerkrachten samen met de beheerders van de schoolgebouwen aan het werk.

We gaan voor een gezonde en klimaatveilige ordening van onze publieke ruimte.

We maken het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen op en schorsen gemeentelijke uitvoeringsplannen die hier tegen in gaan.

In de kijker

Beleidsplan Ruimte in de maak!

19 november 2021
Provincie Antwerpen werkt aan het nieuwe Beleidsplan Ruimte. Want slim omgaan met de beschikbare ruimte is nodig voor de toekomstige generaties en het klimaat.

Wat heeft 2Impresz ons geleerd over CO2 besparen in scholen?

10 november 2021
Dankzij 2Impresz kregen de 35 deelnemende scholen van de provincie nieuwe kennis en inzichten over hun energieverbruik. De weg naar een lager energieverbruik werd ingeslagen.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Skip to content