Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

Het klimaatbewustzijn groeit bij iederéén

We nemen onze verantwoordelijkheid op om elk van onze burgers – van burgemeester tot boreling – klimaatbewust te maken. We informeren, sensibiliseren, engageren gemeenten, leerkrachten en leerlingen, ondernemers en inwoners. Met ondersteuning op maat, participatieve trajecten, begeleiding en goede voorbeelden doen we het bewustzijn groeien.

→ Bekijk al onze doelstellingen.

Acties

Met volgende acties zorgen we ervoor dat het klimaatbewustzijn groeit bij iedereen.

Iedereen klimaatbewust

We maken zoveel mogelijk mensen bewust van de gevolgen van en de oplossingen voor klimaatverandering. Dit doen we samen met de lokale besturen, via verschillende informatieve, sensibiliserende en participatieve acties.

Klimaatbewuste leerlingen en leerkrachten

Via tal van acties maken we leerlingen en hun leerkrachten bewust van de gevolgen van klimaatverandering. En nog belangrijker: de mogelijke oplossingen.

Kom een kijkje nemen en laat je inspireren

We geven het goede voorbeeld met de inrichting van onze eigen gebouwen en terreinen. Door dit in de kijker te zetten, inspireren we onze lokale besturen en inwoners om zelf actie te nemen voor een beter klimaat.

Doe beroep op de klimaattools van de provincie voor een klimaatbewust lokaal bestuur

We voorzien tools, adviezen en informatie om het klimaatbeleid van lokale besturen te ondersteunen en te versterken.

We werken aan klimaatprojecten binnen het provinciebestuur

We richten werkgroepen op. Zij werken aan projectaanvragen voor subsidies. Zo gaan we gericht op zoek naar financiering om Plan Vandaag uit te voeren.

Ontdek hoe we bij alles wat we doen nadenken over klimaat

We werken aan een klimaatreflex bij alle medewerkers van de provincie. Zo staan we op het moment dat we onze nieuwe strategieën of projecten bedenken al stil bij de mogelijke klimaatimpact.

Van gemeentelijk klimaatplan tot actie

We ondersteunen gemeenten bij het uitvoeren van hun lokale energie- en klimaatactieplannen.

Leerlingen en leerkrachten leren bij én gaan zelf aan de slag.

Het Europese 2Impresz-project zet scholen aan om 30% CO2-uitstoot te besparen. Hiervoor gaan leerlingen en leerkrachten samen met de beheerders van de schoolgebouwen aan het werk.

We gaan voor een gezonde en klimaatveilige ordening van onze publieke ruimte.

We maken het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen op en schorsen gemeentelijke uitvoeringsplannen die hier tegen in gaan.

In de kijker

Els Stevens zoekt naar oplossingen voor duurzame landbouw

07 december 2023
Els onderzoekt hoe de levensduur van melkvee verlengd kan worden.

Machteld De Schutter maakt gemeenten verkeersveiliger

23 november 2023
Machteld neemt ons mee op weg naar een verkeersveilige provincie.

Dietmar Bosmans verhoogt de veerkracht van dorpen

16 oktober 2023
Dietmar vertelt hoe 'veerkrachtige dorpen' bijdraagt aan een klimaatveilige provincie.

Download het vernieuwde klimaatrapport van jouw gemeente

10 november 2022
De nieuwe klimaatrapporten staan online.

Ontdek je eigen grote achtertuin met de GroenZoeker

25 juli 2022
Vind in 1-2-3 mooie stukjes groen op wandel- en fietsafstand van huis. Zo maken we het groen in onze provincie toegankelijker voor iedereen!

Nieuw! We geven elke gemeente een klimaatadaptatierapport

22 maart 2022
Gemeenten kunnen nieuw cijfermateriaal downloaden op provinciesincijfers.be. Vanaf nu vind je hier ook een rapport Klimaatscenario en een rapport Adaptatiemaatregelen.

Aan de slag met Plan Vandaag: Een excursie over ruimte voor water

30 januari 2022
Anouk Vermeeren toont hoe jongeren weer een beetje klimaatbewuster werden dankzij de excursie Ruimte voor Water.

Beleidsplan Ruimte in de maak!

30 januari 2022
Provincie Antwerpen werkt aan het nieuwe Beleidsplan Ruimte. Want slim omgaan met de beschikbare ruimte is nodig voor de toekomstige generaties en het klimaat.

Geef veerkracht aan je dorp

30 januari 2022
Tijdens het traject 'Veerkrachtige dorpen' nemen we gemeenten en hun inwoners onder de arm. Samen stippelen we de toekomst van hun dorpskern uit.

Wat heeft 2Impresz ons geleerd over CO2 besparen in scholen?

30 januari 2022
Dankzij 2Impresz kregen de 35 deelnemende scholen van de provincie nieuwe kennis en inzichten over hun energieverbruik. De weg naar een lager energieverbruik werd ingeslagen.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud