Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

Ecosysteemdiensten in kaartlagen

Ecosysteemdiensten zijn de voordelen die wij, mensen, van de natuur ontvangen. Zo geeft een boom bijvoorbeeld schaduw en afkoeling op een warme dag. Door in te zetten op zoveel mogelijk ecosysteemdiensten, kies je vaak voor de adaptatiemaatregel met de meeste impact. 

De ecosysteemdienstkaarten tonen deze natuurlijke voordelen of ecosysteemdiensten in jouw gemeente. Ze helpen je om kwetsbaarheden te zien en kansen te grijpen voor je adaptatieproject. In deze online kaartenbak vind je kaarten van meer dan 18 verschillende ecosysteemdiensten.

Binnen klimaatadaptatie verdienen volgende kaarten hier een extra woordje uitleg: 

 

Waterinfiltratie:

Waterinfiltratie is het doorsijpelen van neerslag naar diepere bodemlagen. Door infiltratie worden de grondwaterlagen aangevuld.
De grootste winst boek je op plaatsen waar het water gemakkelijk in de bodem kan doordringen. Zeker op de plekken waar dat nu niet kan. Omdat er bijvoorbeeld naaldbos op staat of de bodem verhard is.

Waterretentie:

Waterretentie is het vasthouden van water, meestal in de bovenste bodemlagen. Dit water is belangrijk voor bomen en gewassen. En het voorziet onze rivieren van water door traag af te stromen.
Op plaatsen waar veel waterretentie mogelijk is, is het dus belangrijk om verstandig om te gaan met verharding en drainage.

Watersysteem:

De watersysteemkaart toont waar water van nature naartoe stroomt. Zo heb je plekken die wat lager liggen. Daar verzamelt het water in een kom, dringt het de bodem in én vult het het grondwater aan. De kaart toont bij de verschillende zones telkens de beste maatregel.

Aan de slag met de ecosysteemdienstkaarten?

Hieronder vind je de juiste info. Zo kan je je eerst inlezen in de voordelen van ecosysteemdiensten. Daarna de online gids ‘ecosysteemdiensten in je dagelijkse werking’ bekijken met meer info over de kaartlagen. En hoe je hier mee aan de slag gaat. Om tot slot naar het geoloket en de kaarten zelf te surfen. 
 

Vijfstappenplan adaptatie en onthardingstrajecten

Het stappenplan zorgt ervoor dat je niets over het hoofd ziet en helpt je op weg.  
De ecosysteemdienstkaarten helpen bij de stap ‘Ken je locatie’.   

Heb je nog hulp nodig bij één van de andere stappen? Of teken je liever in voor een volledig begeleidingstraject rond ontharding? Neem dan een kijkje bij de onthardingstrajecten.  

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud