Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

Onze economie is klimaatneutraal én klimaatveilig georganiseerd.

We willen bedrijven(terreinen) (her)ontwikkelen naar groenere zones met slimmer watergebruik, inzetten op innovatie en de jobs van de toekomst. Met eten van Belgische bodem willen we het meer en vaker lokaal spelen – klimaatbewust consumeren, zeg maar. Zo stomen we onze economie verder klaar voor morgen: we stimuleren hergebruik, geven advies, maken ruimtelijke uitvoeringsplannen en analyses – en delen onze kennis met de gemeenten, bedrijven en landbouwers. We houden voeling met wat er leeft in de praktijk – en werken nauw samen met de sector in kwestie.

→ Bekijk al onze doelstellingen.

Acties

Met volgende acties gaan we aan de slag om onze economie klimaatneutraal én klimaatveilig te organiseren voor het klimaat van morgen.

Subsidiekorf ondersteunt klimaatmaatregelen in de landbouw

We subsidiëren projecten en evenementen die bijdragen aan klimaatneutrale en -veilige landbouw.

Subsidies voor klimaatveilige plattelandsontwikkeling

We financieren projecten die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen op het platteland: de open ruimte beschermen, het dorpsleven veerkrachtiger maken en de lokale voedselproductie te vergroten.

We brengen circulaire economie tot op de bedrijfsvloer

We nemen deel aan onderzoek of starten zelf onderzoek op dat bijdraagt aan klimaatneutrale en circulaire bedrijfsvoering

Zo ondersteunen we ondernemingen voor mens en klimaat

We steunen jaarlijks drie ondernemers uit de sociale economie die bijdragen aan een klimaatneutrale provincie.

Klimaatveilige omgevingsvergunningen

We waken erover dat de klimaatimpact van nieuwe bedrijfsactiviteiten voldoet aan de regelgeving.

Werken aan klimaatneutrale en -veilige bedrijventerreinen

Met (her)ontwikkelingsprojecten werken we aan klimaatneutrale en klimaatveilige bedrijventerreinen in onze provincie.

Hulp bij klimaatmaatregelen voor landbouwbedrijven

Het onderzoeksplatform Aghrant deelt haar expertise over klimaatneutraal en -veilig voedsel produceren.

Onze praktijkcentra onderzoeken klimaatmaatregelen in de landbouwsector

We testen maatregelen om de landbouw voor te bereiden op het klimaat van morgen en delen de onderzoeksresultaten met de sector.

In de kijker

Els Stevens zoekt naar oplossingen voor duurzame landbouw

07 december 2023
Els onderzoekt hoe de levensduur van melkvee verlengd kan worden.

Aan de slag met Plan Vandaag: Life Aclima

19 april 2022
Lies Cambie toont hoe ze met het Life-Aclima project aan oplossingen voor duurzaam watergebruik in de land- en tuinbouw werkt.

R-aces wil 10% minder CO2-uitstoten op bedrijventerreinen

19 april 2022
POM Antwerpen test de aanpak uit op bedrijventerreinen Terbekehof en Kanaalkant

In de land- en tuinbouwsector telt elke druppel

27 november 2021
Hoe zorgen we ervoor dat de land- en tuinbouwsector in de toekomst voldoende water heeft?

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud