Martine helpt logies het Green Key-label te behalen

Martine helpt logies het Green Key-label te behalen

In Aan de slag met Plan Vandaag tonen on ze collega’s hun klimaatprojecten. Vandaag neemt Martine Vinck van de dienst Toerisme je mee op pad in onze provincie. Ontdek hieronder hoe Martine dit aanpakt.

Previous slide
Next slide

Gerelateerde actie

We subsidiëren uitbaters van logies voor het verduurzamen van de logies.

Ontdek de magie van de Grote Nete

Foto van een sprookjesboek naast de Grote Nete. De hele foto ademt een sprookjessfeer uit met achteraan de zon door de bomen.

De Grote Nete is meer dan een rivier. Het is een magisch landschap van prachtige natuurgebieden doorweven met historisch erfgoed. Een vallei met een rijke geschiedenis die zowel ontspanning als avontuur biedt. Om morgen te kunnen blijven genieten van alle troeven van deze groene long, wapenen we de vallei vandaag tegen een veranderend klimaat.

Met verschillende partners creëren we meer ruimte voor water, biodiversiteit én beleving. Dat doen we door de vallei van de Grote Nete te herstellen. We geven ze haar natuurlijke vormen terug, verbeteren de levenskansen van kwetsbare soorten en bezorgen bezoekers en bewoners nóg meer natuur om te beleven.

Wil jij weten hoe we de Grote Nete een klimaatveilige toekomst geven? 

Gerelateerde actie

Als coördinator van de gebiedsprogramma's kijken we over de gemeentegrenzen heen om samen met lokale besturen te werken aan een klimaatveilige open ruimte.

Start inschrijvingen onthardingstraject najaar

Start inschrijvingen onthardingstraject najaar

Tot 20 september kan je inschrijven voor de ons volgend begeleidingstraject ‘jouw onthardingsproject onder de loep’. Oud-Turnhout, Putte, Stabroek en Vosselaar maakten er dit voorjaar alvast een succes van! 

Gerelateerde actie

We ondersteunen gemeenten bij het uitvoeren van hun lokale energie- en klimaatactieplannen.

Jo pakt de erbarmelijke toestand van de Burchtse Scheibeek aan

Jo pakt de erbarmelijke toestand van de Burchtse Scheibeek aan

Previous slide
Next slide

Gerelateerde actie

We zorgen voor 200 hectare extra natte natuur. Hiervoor optimaliseren we de werking van onze waterlopen, beschermen we valleigebieden en leggen we overstromingsgebieden aan.

Onze energiemakelaar aan het woord

Previous slide
Next slide

Gerelateerde actie

Lokale besturen en landbouwbedrijven kunnen beroep doen op een energiemakelaar die hen helpt zoeken naar de juiste locatie voor de aanleg van een warmtenet.

Wat heeft de provincie met water?

Hoeveel mensen zijn er op de hoogte van wat de provincie allemaal doet om ons te beschermen tegen wateroverlast en droogte?
Wie zijn we? Wat doen we? Wat drijft ons? 

Gerelateerde actie

We beheren de onbevaarbare waterlopen in onze provincie en voeren gerichte acties tegen wateroverlast en droogte.
We pakken de problemen rond droogte en de duurzame afvoer van hemelwater gecoördineerd aan.

’t Centrum: ontdek circulair bouwen en volg het leertraject ‘Circulair bouwen’

’t Centrum: ontdek circulair bouwen en volg het leertraject ‘Circulair bouwen’

In de rubriek ‘aan de slag met Plan Vandaag’ laten we in de Zuurstof telkens een projectverantwoordelijke aan het woord over zijn/haar project uit Plan Vandaag. 

Deze keer toont An De Vriendt van Kamp C ons graag het ’t Centrum. Ze beantwoordt met plezier al onze vragen: Wat houdt de actie in? Waarom deze actie? Hoe heb je de actie gerealiseerd? Wat heb je al bereikt? Welke tip wil je nog meegeven? Wie ben jij? 

Gemeenten die na het lezen van het artikel graag zelf aan de slag gaan met circulair bouwen kunnen zich inschrijven voor het leertraject ‘Circulair bouwen’. Met dit traject deelt Kamp C de geleerde lessen. 

Gerelateerde actie

We gaan bewuster om met bouwmaterialen en doen kennis op rond circulair bouwen.

De Zaagtand: de provinciale energiestandaard in de praktijk

De Zaagtand: de provinciale energiestandaard in de praktijk

© 2022 Stefan Dewickere

Houtatelier De Zaagtand, klaar voor de toekomst met respect voor geschiedenis

Na een renovatieperiode van 20 maanden nam de Provinciale Technische School (PTS) Boom dit voorjaar haar nieuwe houtatelier ‘De Zaagtand’ officieel in gebruik. De werkhuizen van de school dateren uit de jaren twintig van de vorige eeuw en danken hun naam aan de typische zaagtanddaken. De ateliers ondergingen een grondige metamorfose, en dat gebeurde uiteraard duurzaam.

De provincie Antwerpen koos er in 2013 voor om haar nieuwbouw en renovatieprojecten volgens hoge duurzaamheidseisen aan te pakken. Die vertaalde ze toen naar de energiestandaard passief. Daarmee zorgde de provincie destijds voor een unieke beslissing in Vlaanderen en was ze zelfs de Europese verplichtingen voor.

In september 2015 optimaliseerde de provincie Antwerpen haar energiestandaard. Ze legde nieuwe criteria vast, afgeleid uit de inmiddels verder ontwikkelde rekenmethodiek EPB. Het doel: een ambitieuze energiestandaard waarborgen. Passief werd BEN+. Ontdek wat die hoge duurzaamheidseisen inhouden.

BEN+? De beste garantie voor klimaatneutrale en -veilige gebouwen.

De provincie Antwerpen gaat volop voor een klimaatneutrale en –veilige provincie. Daarbij geeft ze zelf het goede voorbeeld door een ambitieus energiebeleid voor haar gebouwen te voeren. Het Departement Logistiek van de provincie Antwerpen realiseert nieuwbouwprojecten en totaalrenovaties volgens de provinciale energiestandaard BEN+. Die standaard past de Vlaamse norm BEN (Bijna Energie Neutraal) toe en legt daarbovenop nog eens extra maatregelen op rond luchtdichtheid en hernieuwbare energie.

De aanpak voor Houtatelier De Zaagtand

Houtatelier De Zaagtand werd gerenoveerd volgens de provinciale energiestandaard BEN+. Al in 2019 werd gestart met de voorbereiding en de planning van de ingrijpende werken aan de gebouwen, die erkend en beschermd zijn als monument onroerend erfgoed. Het architectuur- en adviesbureau Erfgoed en Visie werkte daarvoor een masterplan met verschillende restauratiefases uit. Daarbij werd een respectvolle omgang met de waardevolle architecturale kenmerken vooropgesteld. Dankzij ingrepen inzake energieverbruik, geluidsisolatie, binnenklimaat en stofafzuiging werd het houtatelier bovendien een uiterst duurzame leeromgeving voor de leerlingen die er zullen worden opgeleid.

De vloerisolatie, ramen en de volledig nieuwe travee (een travee komt overeen met één tand in het dak) van De Zaagtand voldoen nu aan de EPB-normen (of ‘energieprestatienormen’). Dat is het minimumniveau dat een gebouw moet halen op gebied van isolatie, energiezuinigheid of energieprestatie en ventilatie.

Om hieraan tegemoet te komen, worden o.a. de toiletten in de nieuwe travee gespoeld met regenwater. In 2009 werd al een bufferput voorzien in de voortuin van de school. Die buffert al het regenwater afkomstig van de daken van de werkhuizen en een deel van de zuidelijke vleugel van het klassengebouw. De overloop van die bufferput wordt opgevangen in een tweede kamer, van waaruit het overtollige regenwater vertraagd wordt afgevoerd naar de openbare riolering. Vandaar de benaming bufferput in plaats van regenwaterput.

De noordelijke beglaasde dakpartijen werden allemaal voorzien van isolerende beglazing. Per travee zijn er vijf raamdelen die open kunnen en dus natuurlijke ventilatie mogelijk maken. Heel het gebouw heeft nu een doorgedreven ventilatie. De zuidelijke dakpartijen werden ook goed geïsoleerd en voorzien van akoestisch dempend materiaal aan de onderzijde. De buitenmuren werden niet geïsoleerd. Dat zijn 40 cm dikke, massieve bakstenen muren, die van zichzelf al een grote warmtecaptatiemogelijkheid hebben.

Alle technieken werden in de opbouw voorzien, zodat de indeling van het houtatelier vlot kan worden aangepast aan de steeds wijzigende leerplannen. Zo is het gebouw dus ook helemaal toekomstproof.

Met de opening van het houtatelier sluit PTS Boom ook meteen de eerste fase van haar masterplan af. Volgend jaar starten de werken aan de inkomhal van het schoolgebouw waarna de zijvleugels volgen.

Gerelateerde actie

We voeren een energiebeleid waarbij we het verbruik en de uitstoot van elektriciteit en stookinstallaties tot een minimum beperken voor onze werking en gebouwen.

Download het vernieuwde klimaatrapport van jouw gemeente

Download het vernieuwde klimaatrapport van jouw gemeente

Foto van een infraroodfoto van een woning. Dit toont hoe goed een woning geïsoleerd is.

Vernieuwd rapport klimaat & energie online

Hoe evolueert de CO2-uitstoot in jouw gemeente?
Wat is de renovatiegraad van de woningen?
Hoeveel publieke laadpunten staan er al in jouw gemeente?
Waar zetten we in op warmtenetten?

De antwoorden op deze vragen en nog veel meer relevante informatie vind je terug in het Rapport Klimaat en Energie. Dit rapport kreeg net een grondige update. In het vernieuwde rapport vind je per gemeente de nieuwste cijfers over de CO2-uitstoot tussen 2011 en 2020.
Het klimaatrapport is dan ook dé tool om het mitigatiegedeelte van jouw klimaatplan op te volgen. 

Je kan het rapport online bekijken of downloaden. En vindt er de nieuwste cijfers en kaarten over de klimaatimpact van jouw stad of gemeente en heel wat andere nuttige indicatoren over:  
 • renovaties van woningen, 
 • de productie van lokale hernieuwbare energie, 
 • duurzame mobiliteit 
 • en nog veel meer.

Via kaarten en grafieken vergelijken we in het rapport jouw gemeente met andere gemeenten in de provincie of de rest van Vlaanderen.

Er zijn ook heel wat nieuwigheden opgenomen in het rapport:

 • de mogelijkheid om een rapport aan te maken waarbij je de uitstoot van transport op de snelwegen weglaat
 • de mogelijkheid om 2012 i.p.v. 2011 als referentiejaar te kiezen.
 • cijfers over de aankoop van groene stroom
 • het brandstoftype van de ingeschreven voertuigen
 • het dominant vervoersmiddel voor woon-werkverkeer
 • de tevredenheid over de voet- en fietspaden en het openbaar vervoer
 • cijfers over het aantal, de grootte en de aard van de aanwezige bedrijven, instellingen en diensten
 • data over de ruimte voor bedrijvigheid en de evolutie van de leegstand in de detailhandel

Voor de laatste stand van zaken rond adaptatie moet je bij de adaptatierapporten die sinds dit voorjaar online staan. Deze bestaan uit twee rapporten eentje over de klimaatscenario’s en eentje over de adaptatiemaatregelen

Op de site van provincies in cijfers vind je naast de kant-en-klare rapporten ook veel extra data. Daarmee kan je zelf aan de slag.

 • Het dashboard van provincies.incijfers.be geeft in een oogopslag de kerncijfers over klimaat weer. 
 • De databank geeft toegang tot een brede set gegevens die je zelf kan selecteren en combineren. Je kan de cijfers presenteren als tabellen, grafieken en kaarten. Daarna kan je de opgevraagde cijfers delen via verschillende kanalen en exporteren in heel wat bestandsformaten.

De drie klimaatrapporten rond mitigatie en adaptatie  helpen je bij het opvolgen van je lokaal klimaatplan. Zo kan je zelf de indicatoren, klimaatimpactanalyse en risico-en kwetsbaarheidsanalyse van je klimaatplan actualiseren.

Heb je nog vragen? Stel ze dan gerust aan het klimaatteam. We organiseren in 2023 ook opleidingen om met de klimaatrapporten aan de slag te gaan. Heb je hiervoor interesse? Mail ons dan en krijg als eerste de kans om in te schrijven.

Gerelateerde actie

We voorzien tools, adviezen en informatie om het klimaatbeleid van lokale besturen te ondersteunen en te versterken.

Gezocht: 10 ‘klimaat’ambtenaren om mee te pingpongen rond klimaatadaptatie!

Gezocht: 10 ‘klimaat’ambtenaren om mee te pingpongen rond klimaatadaptatie!

Foto van een binnenplein dat vergroend werd.

Kom jij mee pingpongen rond klimaatadaptatie? 

Werk je bij een van onze gemeenten en ben je met adaptatie bezig?
Wil je bijleren hoe je je gemeente klaarmaakt voor een klimaatveilige toekomst?

Krijg een duwtje in de rug bij je eigen projecten én leg mee de accenten in het provinciaal aanbod rond adaptatie.

Wat?
Het klimaatteam en 10 gemotiveerde gemeentelijke ‘klimaat’ambtenaren pingpongen een halve dag rond klimaatadaptatie.

Wie?
Ben jij bezig rond een bepaald adaptatieproject en loop je wat vast?  Ben jij een ervaren rot en deel je graag je kennis? Ben jij nieuw en stel jij de juiste vragen? Dan ben jij de klimaatambtenaar die we zoeken!
Schrijf je nu in.

Hoe?
Samen bekijken we op twee niveaus hoe gemeenten stappen kunnen zetten rond het adaptief inrichten van hun gemeente.

Tijdens het eerste deel lichten we onze plannen rond ons nieuw provinciaal adaptatie-aanbod toe. Daarna is het aan jullie! Met jullie feedback, vragen en bedenkingen kunnen jullie het aanbod meer op maat van jullie gemeente maken.

Het tweede deel bestaat uit een intervisie oefening. Tijdens deze oefening kunnen jullie een specifiek project rond adaptatie uit jullie gemeente voorleggen aan de groep.  Waar loop je tegen aan? Welke zaken zijn nog onduidelijk voor je? Via een intervisie-methodiek geeft iedereen inbreng om het vraagstuk op te lossen. Deze methodiek zorgt ervoor dat je als gemeente snel van elkaar leert en snel oplossingen aangereikt krijgt.  De oudere rotten in het vak kunnen je snel op aandachtspunten wijzen, terwijl nieuwe duurzaamheidsambtenaren een frisse nieuwe insteek kunnen leveren. Door te starten met een specifiek project van een gemeente, is deze manier van werken heel inspirerend voor álle aanwezigen.
Geen voorbereiding nodig! Wil je graag een project bespreken? Dan kan je indienen bij het inschrijven.

Wanneer?
Do 10 of di 15 november van 9 tot 12u met aansluitend broodjeslunch.

Waar?
Het provinciehuis

Inschrijven?
Heb je een adaptatieproject dat je wil bespreken? Heb je geen project, maar denk je graag mee?

Gerelateerde actie

We stimuleren de aanleg van groenblauwe netwerken die doorlopen tot in de woonkernen.