Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

Een provinciaal klimaatplan voor 2030

Plan Vandaag - voor het veilige klimaat van morgen

Het klimaat verandert. Hoe speelt provincie Antwerpen daarop in? Met ons Plan Vandaag – het provinciaal klimaatplan – bereiden we ons niet alleen voor op de gevolgen van hitte, droogte en overstromingen, maar streven we actief mee naar een klimaatveilige, klimaatneutrale samenleving.  Zo houden we de gevolgen onder controle.  Hiervoor geven we concreet invulling aan de doelstellingen van het burgemeestersconvenant voor klimaat en energie: 40% minder CO2-uitstoot tegen 2030, klimaatveilige gemeenten, en schone, betaalbare energie voor elke inwoner.

Van klimaatbeleidsplan naar concrete klimaatacties

Om ons Plan Vandaag vorm te geven, schreven we eerst een klimaatbeleidsplan uit met 7 concrete strategische doelstellingen. Aan de basis van dat beleidsplan? Een grondige evaluatie van onze huidige klimaatplannen. We checkten hoever we vandaag staan in de klimaattransitie en onderbouwen onze positie met concrete cijfers. Vanwaar komt de meeste uitstoot en wat is de impact? Wat zijn de klimaatrisico’s en gevoeligheden voor Provincie Antwerpen? Hoe kunnen we de doelstellingen van Vlaanderen, België en Europa mee ondersteunen? Ons klimaatactieplan tenslotte geeft daarop het antwoord: met meer dan 200 acties gaan we heel concreet aan de slag tot het volledige grondgebied klimaatneutraal is – over disciplines, domeinen en grenzen heen.

Ondersteuning en begeleiding voor alle gemeentes

Ons Plan Vandaag is er een voor alle gemeentes van a tot z – van Aartselaar tot Zwijndrecht en alles daartussenin. Voor elke inwoner van die gemeentes, voor de landbouwers, de scholen en iedereen op ons grondgebied. We staan jullie bij met expertise en raad op maat, en ondersteunen je bij het bedenken, plannen en uitvoeren van heel wat klimaatacties en realisaties. We reiken jullie de handvaten aan voor een provincie in verandering – een klimaatneutrale plek voor al wie er leeft, woont en werkt. Samen kleuren we de kaart van Antwerpen een beetje groener en een tikje blauwer. Met slimme stroom en frisse lucht. Meer groen, kikkers en knotwilgen, en bloeiende bedrijven. Bossen, schaduwrijke plekken en ruimte voor water. Maar ook met circulaire gebouwen en waterrecuperatie. Met fietsostrades, lokale voeding én lokale energie. En met jou.

Meer weten over ons plan, onze doelstellingen of acties?

Dan moet je hier zijn

Klimaatbeleidsplan
pfd
Klimaatactieplan
pdf
Onderbouwende cijfers
pdf
Evaluatie huidige plannen
pdf
Begrippenlijst
pdf
Rapportage 2022
pdf

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud