Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

Van goed afgestelde installaties tot grondige renovaties

Wat we doen

We voeren een energiebeleid waarbij we het verbruik en de uitstoot van elektriciteit en stookinstallaties tot een minimum beperken voor onze werking en gebouwen.

Waarom we dit doen

Uit de broeikasgasinventaris blijkt dat het energieverbruik van onze gebouwen 74 % van de provinciale uitstoot veroorzaakt. 60 % door de stookinstallaties en 14% door het elektriciteitsverbruik. Hieraan werken, levert ons de grootste uitstootreductie op.

Deze foto toont de gerenoveerde verwarmingsinstallatie van het Zilvermeer.
Renovatie stookplaats in het Zilvermeer.

Hoe we het doen

 • We maken een template voor een masterplan energie. Nadien maken we met deze template masterplannen voor al onze gebouwen. Zo’n masterplan energie geeft concrete richtlijnen over hoe we het energieverbruik kunnen verminderen. En hoe we kunnen overschakelen naar groene warmte. Vanaf 2025 gaan we op basis van deze plannen nieuwe projecten rond hernieuwbare energie en/of groene warmte uitvoeren.*
 • We passen de provinciale energiestandaard BEN+ toe bij renovatie- en nieuwbouwprojecten. Hierbij passen we de Vlaamse norm BEN (Bijna Energie Neutraal) toe. Daarnaast gaan we stappen verder als het gaat over luchtdichtheid en hernieuwbare energie.
 • Ook bij werken die hier wettelijk niet aan moeten voldoen, renoveren we volgens de regels van de EPB-regelgeving.
 • Wanneer een energetische studie aantoont dat we een significante energiebesparing kunnen bereiken door bestaande gebouwen te renoveren, voeren we deze werken vervroegd uit.*
 • We hebben onze eigen richtlijnen voor kleinere renovaties waarbij we maar één technische installatie vervangen. De richtlijnen vertellen ons waar we op in zetten bij het vernieuwen van: verlichting, ventilatiesysteem, stookplaatsen ouder dan 15 jaar en sanitaire installaties (warm water).
 • We verbeteren de energieprestatie van onze technische installaties, waardoor ze zo zuinig mogelijk werken. We doen dit door:
  • een controle bij de ingebruikname van nieuwe gebouwen. We testen grondig of de installaties aan alle verwachtingen voldoen.
  • de jaarlijkse controle van de bestaande installaties. Bij dit onderhoud maken we de installaties waar dit kan nog energiezuiniger.
  • in de toekomst bekijken we hoe we de energieprestaties nog intenser kunnen opvolgen.*

* Nog op te starten.

In de kijker

Duurzaamheidsrapport: projecten in beeld

14 jan 2022
Ons departement Logistiek ondersteunt de verschillende provinciale diensten. Ze zetten graag een deel van hun duurzame realisaties van 2020 in de kijker.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud