Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

Onze energie is maximaal lokaal en hernieuwbaar

Niet alleen binnen onze eigen organisatie gaan we voor lokale en hernieuwbare energie, we streven ernaar om de hele provincie zoveel mogelijk onder groene stroom te zetten. Hiervoor zetten we samenwerkingen op over gemeentegrenzen heen, voorzien we warmtenetten, doen we research naar de verschillende opties en installaties en brengen we de juiste energie naar de juiste plaats.

→ Bekijk al onze doelstellingen.

Acties

Met volgende acties gaan we aan de slag om onze energie maximaal lokaal en hernieuwbaar te organiseren voor het klimaat van morgen.

Verweven van landschap en energie

 We onderzoeken hoe we landschappelijke voorwaarden kunnen opstellen voor vergunningen van energetische ingrepen.

Omgevingsvergunningen voor hernieuwbare energie-installaties

We behandelen de aanvragen voor hernieuwbare energie-installaties. De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) geeft hiervoor een kwaliteitsvol advies aan deputatie.

Onderzoek naar grensverleggende hernieuwbare energieprojecten

We werken samen rond innovatieve hernieuwbare energieprojecten en helpen de informatie en geleerde lessen te verspreiden.

Warmtenet: de match tussen warmtebron en warmteafnemer

Lokale besturen en landbouwbedrijven kunnen beroep doen op een energiemakelaar die hen helpt zoeken naar de juiste locatie voor de aanleg van een warmtenet.

In de kijker

Onze energiemakelaar aan het woord

24 april 2023
Esther Biermans toont hoe we restwarmte van bedrijven op een andere plaats kunnen gebruiken.

Waar kunnen serres warmte delen met hun buren?

17 maart 2022
We maakten een gebiedscan voor de glastuinbouw, hierbij screenen we op mogelijkheden voor serres om een warmtenet op te starten met hun buren.

Aan de wieg van Warmte Verzilverd, het warmtenet in Mortsel

14 maart 2022
We waren betrokken bij de opstart van het warmtenet. Zo hielpen we bij het nodige onderzoek en de zoektocht naar partners.

SOLARISE laat de zon voor iedereen schijnen

17 maart 2022
SOLARISE stimuleert het gebruik van zonne-energie. En dit vooral op plaatsen waar het minder evident is: historische en publieke gebouwen en bij gezinnen met een laag inkomen.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud