Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

Onderzoek de mogelijkheden én de zwakke plekken van jouw locatie

Aantal dagen zware neerslag. Grafiek uit het klimaatadaptatierapport van Provincies in cijfers.

Provincie Antwerpen heeft heel wat data en kaarten voor handen. Deze kunnen je helpen om zowel de zwakke plekken (kwetsbaarheden) als de mogelijkheden (kansen) van een locatie te leren kennen. Want je locatie kennen is belangrijk!

Provincies in cijfers

Op de site Provincies in cijfers vind je twee interactieve rapporten rond klimaatadaptatie:

  • Het rapport klimaatscenario’s toont je de droogte, overstromingen en hitte in jouw gemeente. Zowel de huidige situatie als die van 2050 en 2100.
  • Het rapport adaptatiemaatregelen verzamelt data rond de huidige ontharding, biodiversiteit en natuur, watervoorraad en warmteafvoer in jouw gemeente.

Je kan bij de data en kaarten tot voorbij de gemeentegrenzen inzoomen. Zo kan je dus in detail zien wat de kwetsbaarheden en kansen zijn van jouw project of de verschillende wijken in jouw gemeente.

Opleiding 

Het platform Provincies in cijfers biedt héél wat mogelijkheden. Omdat het soms wat oefening vraagt om de werking van dit platform écht in de vingers te krijgen, organiseren we een opleiding. Na deze opleiding maak je in een handomdraai gepersonaliseerde kaarten en data van jouw gemeente. En dit zowel voor adaptatie, als mitigatie. 

Zodra vijf gemeenten doorgeven dat ze interesse hebben in deze sessie, organiseren we er één. We prikken een datum en brengen iedereen op de wachtlijst op de hoogte.  

Risico- en kwetsbaarheidsanalyse

De gemeentelijke energie- en klimaatplannen opgemaakt door provincie Antwerpen en de intercommunales hebben allemaal een hoofdstuk ‘risico- en kwetsbaarheidsanalyse’. Hierin analyseren we voor jouw gemeente de mogelijke gevaren voor droogte, overstromingen en hitte. Ze lijst op waar de kritieke gebieden en aandachtspunten liggen. 

Vijfstappenplan adaptatie en onthardingstrajecten op maat

Het stappenplan zorgt ervoor dat je niets over het hoofd ziet en helpt je op weg. 
Met de klimaatrapporten van Provincies in Cijfers en de Risico- en kwetsbaarheidsanalyse van jouw gemeente, helpen we je bij de stap ‘ken je locatie‘. Bekijk ook de ecosysteemdienstkaarten en onderzoek de kansen en zwakke plekken die van nature voorkomen. 

Heb je nog hulp nodig bij één van de andere stappen? Of teken je liever in voor een volledig begeleidingstraject rond ontharding? Neem dan een kijkje bij de onthardingstrajecten.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud