Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

SDG 9 - Industrie, innovatie en infrastructuur

De acties op deze pagina dragen bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling “Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie.”

Acties

Met volgende acties dragen we bij aan SDG 9.

We brengen circulaire economie tot op de bedrijfsvloer

We nemen deel aan onderzoek of starten zelf onderzoek op dat bijdraagt aan klimaatneutrale en circulaire bedrijfsvoering

Klimaatveilige omgevingsvergunningen

We waken erover dat de klimaatimpact van nieuwe bedrijfsactiviteiten voldoet aan de regelgeving.

Werken aan klimaatneutrale en -veilige bedrijventerreinen

Met (her)ontwikkelingsprojecten werken we aan klimaatneutrale en klimaatveilige bedrijventerreinen in onze provincie.

Hulp bij klimaatvriendelijke economie

We ondersteunen lokale besturen bij hun locatiebeleid voor hun detailhandelsaanbod.

Hulp bij klimaatmaatregelen voor landbouwbedrijven

Het onderzoeksplatform Aghrant deelt haar expertise over klimaatneutraal en -veilig voedsel produceren.

Onze praktijkcentra onderzoeken klimaatmaatregelen in de landbouwsector

We testen maatregelen om de landbouw voor te bereiden op het klimaat van morgen en delen de onderzoeksresultaten met de sector.

In de kijker

De juiste winkel op de juiste plaats? Onze coaches helpen gemeenten en steden

24 februari 2022
We maakten het natuurbeheerplan voor het Dwergenbos. De eerste stap op weg naar een nieuw speelbos in Zoersel.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud