Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

Goede voorbeelden

Er zijn heel wat websites en brochures met goede voorbeelden van adaptatiemaatregelen waarin je inspiratie vindt. Hier geven we je een overzicht van de sites met inspiratie waar je zeker een kijkje kan nemen.

Wat kan je verwachten?

Per site of tool geven we kort mee welke voorbeelden je kan vinden. 

Op deze website vind je heel wat maatregelen om je gemeente klimaatveilig in te richten. Je kan de maatregelen filteren op: 

  • over de drie effecten van klimaatverandering: hittestress, droogte en wateroverlast
  • over de zes maatregelen die je kan nemen: ontharden, bebossen, ventileren, wateropname beheersen, ruimte voor water, afschermen. 
    En hoe deze maatregelen de klimaateffecten verminderen. 

Ga bij de keuze van maatregelen voor integraal ruimtegebruik en probeer  maatregelen samen te nemen en zoveel mogelijk ecosysteemdiensten te combineren.
Bij de verschillende maatregelen vind je telkens ook praktijkvoorbeelden.

Deze mindmap toont de gevolgen van extreme hitte in bebouwd gebied. Bij de verschillende gevolgen krijg je:

  • uitleg over het probleem
  • informatie en kaarten voor meer inzicht
  • mogelijke maatregelen en richtlijnen.

Op deze website vind je heel wat adaptatiemaatregelen. Je vindt er maatregelen tegen overstromingen, extreme regen en hitte. Daarnaast kan je ook filteren op trefwoord, landgebruik en schaalniveau. Naast fysieke maatregelen, brengt de website ook beleidsmaatregelen rond adaptatie in kaart.

Bij de verschillende maatregelen vind je telkens ook praktijkvoorbeelden. Zoek je liever ineens door de praktijkvoorbeelden? Dat kan ook; op trefwoord of op kaart. 

Deze inspiratiegids bundelt praktische tips en goede praktijkvoorbeelden voor efficiënt waterbeheer in groenzones. 
De gids is geschreven voor lokale besturen en ontwerpers.

Deze website verzamelt heel wat maatregelen, projecten en goede voorbeelden om de publieke ruimte, scholen en huis & tuin groen en blauw in te richten.
Je kan er filteren op beperken van hitte, verdroging beperken, water hergebruiken, voorkomen van wateroverlast en versterken van de biodiversiteit.

Deze uitgebreide website linkt maatregelen aan wetenschappelijk onderzoek en voorbeeldprojecten.
Je kan de maatregelen filteren op water, hitte en biodiversiteit. Daarnaast kan je extra filteren op basis van thema, doel, schaal, ligging, bodem en ondergrond, enz.
De ‘co-creatie’ toolbox biedt inzichten en toepassingen voor het betrekken van stakeholders in het adaptatieproces.

Vlaanderen heeft de laatste jaren verschillende projectoproepen gelanceerd rond ontharding.
Op deze site vind je:

  • de realisaties van proeftuinen onthardingen, groenblauwe ontharding en groenblauwe parels.  
  • het werkboek proeftuinen ontharding met de geleerde lessen. 

Overzicht van maatregelen om versnippering tegen te gaan en groen zoveel mogelijk te verbinden: van ecoducten tot het aanplanten van houtkanten.

25 recepten of manieren om als lokaal bestuur je kernen kwalitatief te versterken en bijkomende verharding te vermijden. Elk recept biedt heldere tips en geeft de mogelijkheid meer informatie te raadplegen.

Vijfstappenplan adaptatie en onthardingstrajecten

Deze vijf stappen zorgen ervoor dat je niets over het hoofd ziet en helpt je op weg. 
Deze goede voorbeelden helpen je bij het kiezen van de juiste maatregel bij al je (toekomstige) projecten.

Heb je nog hulp nodig bij één van de andere stappen? Of teken je liever in voor een volledig begeleidingstraject rond ontharding? Neem dan een kijkje bij de onthardingstrajecten.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud