Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

Geef veerkracht aan je dorp

Een dorp is niet alleen een plek waar we wonen, we gaan er ook werken, naar school, we doen er boodschappen, we gaan er sporten of ontspannen, we groeien er op en worden er oud, we ontmoeten er vrienden, familie en buren, we rijden er doorheen of fietsen er naartoe.

De wereld en dus ook onze dorpen veranderen steeds sneller. Dit brengt kansen en uitdagingen mee. Ken jij je buren (nog)? Kan je in je dorp terecht voor de basisaankopen, voor vrijetijdsactiviteiten, of voor de zorg die je nodig hebt? Voel je je thuis in je dorp? Hoe kan je dorp omgaan met de klimaatverandering? Zijn er voldoende koele en groene plekken? En is er voldoende plek voor water? Zijn de woningen in je dorp voldoende geïsoleerd?

Met het project ‘Veerkrachtige dorpen’ willen we gemeentebesturen én inwoners van dorpen helpen om met die uitdagingen om te leren gaan. We doen dit door samen een traject te lopen. Zo formuleren we samen een visie en komen we tot concrete acties en nemen gemeenten en hun inwoners de toekomst van hun dorp in handen. En wij, provincie Antwerpen, begeleiden dit van begin tot einde.

Samen aan de slag tijdens het eerste participatiemoment.

De 3 grote fases van het traject Veerkrachtige dorpen

Analysefase – wat leeft er?

Hier bekijken we aan de hand van 10 thema’s wat het dorp in huis heeft. Klimaatverandering en energietransitie is een van deze thema’s. In de toekomst willen we bekijken hoe we ook klimaatveiligheid of klimaatadaptie als thema kunnen opnemen.

Visiefase – inwoners aan zet:

Aan het begin van deze fase kiezen inwoners en gemeente waar de focus ligt. Welke thema’s vinden zij belangrijk? Waar willen ze op inzetten?

Daarna gaan de inwoners aan de slag. Tijdens een viertal participatiesessies bepalen ze waar ze met het dorp naartoe willen, de dorpsvisie.

Actiefase – samen de handen uit de mouwen:

Hier zetten we visie om naar actie. Samen vertalen we dit naar een actieplan. Een concreet plan met taken, rollen en prioriteiten.
Het lokaal bestuur voert dit actieplan samen met inwoners en verenigingen uit.

Gerelateerde actie

We maken zoveel mogelijk mensen bewust van de gevolgen van en de oplossingen voor klimaatverandering. Dit doen we samen met de lokale besturen, via verschillende informatieve, sensibiliserende en participatieve acties.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud