Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

Van gemeentelijk klimaatplan tot actie

Wat we doen

We ondersteunen gemeenten bij het uitvoeren van hun lokale energie- en klimaatactieplannen.

Waarom we dit doen

Alle steden en gemeenten van onze provincie ondertekenden het Europees Burgemeestersconvenant. Dit wil zeggen dat ze zich massaal inzetten om:

  • hun CO2-uitstoot terug te dringen,
  • te werken aan een klimaatveilige omgeving
  • iedereen toegang te geven tot betaalbare energie.

Als provincie vinden we het onze topprioriteit om lokale besturen te ondersteunen. Sinds begin 2017 is provincie Antwerpen territoriaal coördinator van het Burgemeestersconvenant. Dat wil zeggen dat we de coördinatie, ondersteuning en samenwerking met lokale besturen en andere betrokkenen op ons nemen. Zo helpen we mee om de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU te verwezenlijken.

Foto van kinderen die bomen aanplanten.
Boomplantactie © Britt Guns

Hoe we het doen

Naast het aanleveren van lokale energie- en klimaatactieplannen willen we de lokale besturen ook ondersteunen op projectniveau. Dat zou bijvoorbeeld kunnen aan de hand van het project ‘gemeenten voor de toekomst ’ van Bond Beter Leefmilieu. Bond Beter Leefmilieu heeft samen met 23 middenveldorganisaties een aanbod voor lokale besturen ontwikkeld. Met 120 inspirerende en pasklare projecten geven ze de transitie naar een klimaatneutrale en –veilige samenleving een duwtje in de rug.*

*Nog op te starten.

In de kijker

Aan de slag met Plan Vandaag: Een excursie over ruimte voor water

27 jan 2022
Anouk Vermeeren toont hoe jongeren weer een beetje klimaatbewuster werden dankzij de excursie Ruimte voor Water.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud