Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

Download het vernieuwde klimaatrapport van jouw gemeente

Foto van een infraroodfoto van een woning. Dit toont hoe goed een woning geïsoleerd is.

Vernieuwd rapport klimaat & energie online

Hoe evolueert de CO2-uitstoot in jouw gemeente?
Wat is de renovatiegraad van de woningen?
Hoeveel publieke laadpunten staan er al in jouw gemeente?
Waar zetten we in op warmtenetten?

De antwoorden op deze vragen en nog veel meer relevante informatie vind je terug in het Rapport Klimaat en Energie. Dit rapport kreeg net een grondige update. In het vernieuwde rapport vind je per gemeente de nieuwste cijfers over de CO2-uitstoot tussen 2011 en 2020.
Het klimaatrapport is dan ook dé tool om het mitigatiegedeelte van jouw klimaatplan op te volgen. 

Je kan het rapport online bekijken of downloaden. En vindt er de nieuwste cijfers en kaarten over de klimaatimpact van jouw stad of gemeente en heel wat andere nuttige indicatoren over:  
 • renovaties van woningen, 
 • de productie van lokale hernieuwbare energie, 
 • duurzame mobiliteit 
 • en nog veel meer.

Via kaarten en grafieken vergelijken we in het rapport jouw gemeente met andere gemeenten in de provincie of de rest van Vlaanderen.

Er zijn ook heel wat nieuwigheden opgenomen in het rapport:

 • de mogelijkheid om een rapport aan te maken waarbij je de uitstoot van transport op de snelwegen weglaat
 • de mogelijkheid om 2012 i.p.v. 2011 als referentiejaar te kiezen.
 • cijfers over de aankoop van groene stroom
 • het brandstoftype van de ingeschreven voertuigen
 • het dominant vervoersmiddel voor woon-werkverkeer
 • de tevredenheid over de voet- en fietspaden en het openbaar vervoer
 • cijfers over het aantal, de grootte en de aard van de aanwezige bedrijven, instellingen en diensten
 • data over de ruimte voor bedrijvigheid en de evolutie van de leegstand in de detailhandel

Voor de laatste stand van zaken rond adaptatie moet je bij de adaptatierapporten die sinds dit voorjaar online staan. Deze bestaan uit twee rapporten eentje over de klimaatscenario’s en eentje over de adaptatiemaatregelen

Op de site van provincies in cijfers vind je naast de kant-en-klare rapporten ook veel extra data. Daarmee kan je zelf aan de slag.

 • Het dashboard van provincies.incijfers.be geeft in een oogopslag de kerncijfers over klimaat weer. 
 • De databank geeft toegang tot een brede set gegevens die je zelf kan selecteren en combineren. Je kan de cijfers presenteren als tabellen, grafieken en kaarten. Daarna kan je de opgevraagde cijfers delen via verschillende kanalen en exporteren in heel wat bestandsformaten.

De drie klimaatrapporten rond mitigatie en adaptatie  helpen je bij het opvolgen van je lokaal klimaatplan. Zo kan je zelf de indicatoren, klimaatimpactanalyse en risico-en kwetsbaarheidsanalyse van je klimaatplan actualiseren.

Heb je nog vragen? Stel ze dan gerust aan het klimaatteam. We organiseren in 2023 ook opleidingen om met de klimaatrapporten aan de slag te gaan. Heb je hiervoor interesse? Mail ons dan en krijg als eerste de kans om in te schrijven.

Gerelateerde actie

We voorzien tools, adviezen en informatie om het klimaatbeleid van lokale besturen te ondersteunen en te versterken.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud