Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

Klimaatbewuste leerlingen en leerkrachten

Wat we doen

Via tal van acties maken we leerlingen en hun leerkrachten bewust van de gevolgen van klimaatverandering. En nog belangrijker: de mogelijke oplossingen.

Waarom we dit doen

Klimaat is een ingewikkeld verhaal, waarbij iedereen zijn steentje moet bijdragen. Dat kan pas als iedereen weet wat juist het probleem is én wat we kunnen doen voor het veilige klimaat van morgen. Oók onze leerlingen en leerkrachten. Onze provinciale centra hebben een uitgebreid educatief aanbod rond klimaat. Hiermee stimuleren we de volwassenen van morgen om bewuste keuzes te maken. Keuzes die bijdragen aan de realisatie van onze klimaatdoelstellingen. Jaarlijks nemen maar liefst duizenden leerkrachten en leerlingen deel aan dit aanbod.  

Hoe we het doen

  • Het PIME of Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie, organiseert tal van activiteiten en excursies voor leerlingen in het lager en secundair onderwijs. Tijdens die activiteiten en uitstappen maken we leerlingen bewust van de impact en mogelijke oplossingen voor de klimaatverandering. Neem een kijkje bij expeditie ‘Ruimte voor Water’ en ‘Wees Waterwijs’.
  • Het MOS-team (duurzame scholen straffe scholen)* biedt scholen klimaattrajecten Scholen die intekenen kunnen beroep doen op een MOS-begeleider. Leerlingen en leerkrachten bepalen samen doelen en acties om hun school klimaatneutraal en -veilig te maken.
  • Scholen die werken rond klimaat kunnen energiekoffers Hiermee kunnen leerlingen zelf het energieverbruik van de school in kaart brengen en energiebesparende acties uitwerken.
  • De provinciale scholen sensibiliseren hun leerlingen via verschillende klimaatacties. Daarnaast zijn er ook heel wat opleidingen waarbij duurzaamheid opgenomen is in de eindtermen. Zoals bijvoorbeeld herbruikbare energie en duurzaamheid bij de opleiding koeling en warmte bij het PTS Boom.
  • De Hooibeekhoeve toont leerlingen de mogelijkheden van duurzame landbouw via excursies en educatieve pakketten. Bij het uitwerken van nieuwe pakketten zetten we hier verder op in om het klimaatbewustzijn te vergroten.
  • Via het ‘AgroSTEM’ project maken leerlingen van de STEM-richtingen** in de 3de graad secundair onderwijs kennis met de innovaties en inspanningen die landbouwers vandaag maken voor een beter klimaat. 
  • Het is bewezen dat een gezonde bodem beter bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering zoals hevige regenval of droogte. Er zijn echter nog heel wat vragen en onduidelijkheden over het bodemleven. Via het project ‘sleutel naar de onderwereld’ willen we hier verandering in brengen. Door onder andere educatief materiaal op maat van verschillende doelgroepen te maken.
  • Via het project Grasduinen leren leerlingen over ecosysteemdiensten***. Of welke voordelen de natuur ons (mensen) biedt.
  • De wetenschappelijke data en rapporten over klimaatverandering zijn soms complex. Maar wel belangrijk en relevant om te begrijpen wat klimaatverandering nu precies betekent. Daarom ontwikkelen we informatiedossiers op basis van de ‘onderbouwende cijfers’ uit Plan Vandaag. Deze dossiers kunnen dienen als lesmateriaal. Zo krijgen leerlingen meer inzicht in de oorzaken, gevolgen en oplossingen voor klimaatverandering.****
  • Via het Interreg-project 2Impresz bouwden we ervaring en kennis op over het verminderen van CO2-uitstoot in scholen. We onderzoeken hoe we deze kennis verder kunnen inzetten om scholen te helpen de CO2– reductiedoelstellingen opgelegd door Vlaanderen/Europa te behalen.***

* MOS duurzame scholen straffe scholen, is een samenwerking tussen de Vlaamse Overheid, de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

** STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. Het omvat alle technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen.

*** Ecosysteemdiensten zijn de voordelen die wij (de mensen) van de natuur (ecosystemen) ontvangen. Bijvoorbeeld: het verkoelende effect van bossen.

**** Actie nog op te starten.

In de kijker

Aan de slag met Plan Vandaag: Een excursie over ruimte voor water

30 jan 2022
Anouk Vermeeren toont hoe jongeren weer een beetje klimaatbewuster werden dankzij de excursie Ruimte voor Water.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud