Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

Ontdek hoe de provincie Europese klimaatprojecten financiert

Wat we doen

We cofinancieren ambitieuze, Europese klimaatprojecten in onze provincie.

Waarom we dit doen

Met Plan Vandaag wil provincie Antwerpen niet alleen voor haar eigen organisatie de klimaatdoelstellingen halen. We willen dat heel de provincie klimaatneutraal en -veilig wordt. En dat kunnen we niet alleen. We hebben de hulp van onze steden, gemeenten, kennisinstellingen, bedrijven en verenigingen hard nodig. Europa biedt heel wat mogelijkheden om projecten haalbaar te maken. Daar willen we jullie maximaal bij ondersteunen. Dat doen we door advies te geven bij het opzetten en ontwikkelen van Europese projecten in verschillende programma’s.  Maar die programma’s financieren zelden de volledige projectkost. Daarom voorziet de provincie een extra stimulans.

Vier handen met puzzelstukjes

Hoe we het doen

  • We moedigen lokale besturen en hun partners aan om Europese projecten uit te voeren. Door vanuit de provincie cofinanciering te voorzien, creëren we een hefboom naar Europese subsidies. Zo maken we de nieuwe acties uit Plan Vandaag mogelijk. En blijven we inzetten op nieuwe ontwikkelingen. Door onze financiële steun krijgen projecten sneller hun financieringsplan rond én neemt het aantal projecten dat Europese steun aanvraagt of ontvangt in de provincie Antwerpen toe.
    Om kans te maken op deze cofinanciering, moet je Europese project ook aansluiten bij het provinciaal beleid. Zo kan je ook aanvragen indienen voor klimaatacties die de doelstellingen van Plan Vandaag invullen.
  • Naast de reguliere werking van de dienst Europa willen we de cofinancieringskracht van de het provinciebestuur aanpassen aan de versterkte klimaatambities. Zo maken we de nieuwe acties uit Plan Vandaag mogelijk. En blijven we inzetten op nieuwe ontwikkelingen.*

*Nog op te starten.

 

In de kijker

Aan de slag met Plan Vandaag: Een excursie over ruimte voor water

27 jan 2022
Anouk Vermeeren toont hoe jongeren weer een beetje klimaatbewuster werden dankzij de excursie Ruimte voor Water.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud