Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

We gaan voor een gezonde en klimaatveilige ordening van onze publieke ruimte.

Wat we doen

We maken het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen op en schorsen gemeentelijke uitvoeringsplannen die hiertegen ingaan.  

Waarom we dit doen

Klimaatverandering heeft impact op onze ruimte. We krijgen langere droge periodes, hevigere regenval en meer overstromingen. En moeten onze omgeving dus anders inrichten. Want, we willen dat iedereen in onze provincie veilig en comfortabel kan leven.
Als provincie maken we een Provinciaal Beleidsplan Ruimte (PBRA) op. Zo’n plan omschrijft hoe wij de ruimtelijke ordening in onze provincie zien. Dit voor de dichte én verre toekomst. Die verantwoordelijkheid nemen we heel serieus. Een nieuw Beleidsplan Ruimte komt er dan ook niet zomaar. We volgen een lange, wettelijk vastgelegde procedure en luisteren naar gemeenten, burgers en andere belanghebbenden, zodat we goed onderbouwde beslissingen nemen.

Hoe we het doen

  • De visie en strategieën van het PBRA (in opmaak) zijn nauw verweven met die van Plan Vandaag. Dit wil zeggen dat ze rekening houden met de klimaatneutrale en –veilige doelstellingen uit Plan Vandaag.

  • We adviseren ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt door lokale besturen. Hierbij controleren we of ze overeenkomen met de uitgangspunten van zowel het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen (PBRA) in opmaak als Plan Vandaag. De plannen die ingaan tegen de principes van het PBRA worden geschorst.

In de kijker

Beleidsplan Ruimte in de maak!

19 nov 2021
Provincie Antwerpen werkt aan het nieuwe Beleidsplan Ruimte. Want slim omgaan met de beschikbare ruimte is nodig voor de toekomstige generaties en het klimaat.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud