Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

Kom een kijkje nemen en laat je inspireren

Wat we doen

We geven het goede voorbeeld met de inrichting van onze eigen gebouwen en terreinen. Door dit in de kijker te zetten, inspireren we onze lokale besturen en inwoners om zelf actie te nemen voor een beter klimaat.

Waarom we dit doen

Als overheid hebben we een voorbeeldfunctie. Ook op het vlak van klimaat. Daarom kiezen we zelf zoveel mogelijk voor klimaatneutrale en –veilige gebouwen en terreinen. Via concrete projecten in onze gebouwen en op onze terreinen informeren, sensibiliseren en engageren we zoveel mogelijk mensen.

Foto van het provinciehuis met de omliggende tuin. Het gras is het groendak van de onderliggende parking. - Plan Vandaag voor de veilige toekomst van morgen.

Hoe we het doen

  • Kamp C experimenteert continu met klimaatvriendelijke technieken en bouwvormen. Met al deze ontwikkelingen nemen we een voortrekkersrol op. Daarnaast willen we het goede voorbeeld geven en anderen inspireren door in de kijker te zetten wat we doen. Bezoekers kunnen ideeën opdoen, vragen stellen, een rondleiding aanvragen en naar onze ervaringen polsen.
  • In de toekomst blijft Kamp C inzetten op haar voortrekkersrol.*
  • Het nieuwe provinciehuis is op heel wat vlakken een mooi voorbeeld van hoe een klimaatneutraal en –veilig gebouw eruit kan zien: het is uiterst compact, met hoogwaardige isolatie van de gevels, intensief groendak op de ondergrondse parking, zonnepanelen op het dak, gebruik van regenwater voor de toiletten, enz. We organiseren rondleidingen om mensen te informeren en inspireren.

*Nog op te starten.

In de kijker

Aan de slag met Plan Vandaag: Een excursie over ruimte voor water

30 jan 2022
Anouk Vermeeren toont hoe jongeren weer een beetje klimaatbewuster werden dankzij de excursie Ruimte voor Water.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud