Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

Wat heeft 2Impresz ons geleerd over CO2 besparen in scholen?

De provincie heeft samen met intercommunales IOK en IGEMO een 35-tal scholen begeleid in hun deelname aan het Europees 2Imprezs-project (2017-2021).  De ervaring kunnen ook onze provinciale scholen goed gaan gebruiken.  

Zo was er al heel snel wat te rapen dankzij kleine investeringen en ingrepen met snelle terugverdientijden.  Het project stimuleerde bovendien leerkrachten en leerlingen om hun gedrag aan te passen.  

Schoolgebouwbeheerders en directies werden gevraagd om hun energie te monitoren. Zo kreeg men een beter inzicht in de maandelijkse en jaarlijkse gas- en elektriciteitsverbruiken.  Met eenvoudige ingrepen werd de factuur in toom gehouden: afstellen van de CV-ketels op weekends en vakantie,  sluipverbruik vermijden door een tijdschakelaar, LED-verlichting in gang aanbrengen met bewegingssensors , energieverslindende halogeen-buitenstralers vervangen door moderne LED-stralers, enz.

De eerste resultaten

Globaal gezien hebben de 28 scholen, die hun gegevens tot het einde hadden doorgestuurd, hun gezamenlijk energieverbruik met 5% gereduceerd. Dat komt overeen met een besparing van bijna 360 ton CO2/jaar.  De gegevens werden ook beïnvloed door de coronasituatie in 2020 (en 2021). Het juiste pad werd ingeslagen!  Door een volgehouden inspanning van zowel de facility managers (of technische directeuren) als van de directies/leerkrachten/leerlingen, zullen we door samenwerking onze klimaatdoelstellingen in de provinciale scholen tegen 2030 bereiken. Het participatieve 2Imprezs-project gaf alleszins veel goesting om hiermee verder te gaan.

Gerelateerde actie

Het Europese 2Impresz-project zet scholen aan om 30% CO2-uitstoot te besparen. Hiervoor gaan leerlingen en leerkrachten samen met de beheerders van de schoolgebouwen aan het werk.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud