Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

Iedereen klimaatbewust

Wat we doen

We maken zoveel mogelijk mensen bewust van de gevolgen van en de oplossingen voor klimaatverandering. Dit doen we samen met de lokale besturen, via verschillende informatieve, sensibiliserende en participatieve acties.

Waarom we dit doen

Om de verandering van ons klimaat te beperken en ons klaar te maken voor de toekomst, hebben we de hulp nodig van iedereen. Lokale besturen en hun inwoners kunnen hier ook hun steentje bijdragen. Door vandaag zoveel mogelijk mensen bewust te maken van de gevolgen van en oplossingen voor klimaatverandering gaan we voor een klimaatveilige toekomst voor iedereen.

Infomobiel rond ruimte voor water ©Provincie Antwerpen

Hoe we het doen

  • Met het project veerkrachtige dorpen werken we in elk dorp een participatietraject op maat uit. Het doel is de veerkracht van het dorp te vergroten. In de eerste fase, de analysefase, bekijken we samen met het gemeentebestuur en de inwoners wat de uitdagingen zijn. Klimaat en energietransitie is een thema waarrond we werken.
  • In de toekomst bekijken we hoe we binnen de veerkrachtige dorpen ook meer rond klimaatadaptatie kunnen werken.*
  • Via een kerkentraject zoeken we mee hoe kerken die amper tot niet meer gebruikt worden  een andere invulling kunnen krijgen. Hierbij onderzoeken we de ruime omgeving van de kerk. Zo bekijken we de bereikbaarheid, nabijgelegen faciliteiten en groenblauwe netwerken.
  • We bouwen kennis op over de mogelijkheden om religieuze gebouwen duurzamer te maken. Denk hierbij aan energie-efficiëntie, het opvangen van hemelwater, het plaatsen van zonnepanelen en het zo goed mogelijk gebruiken van de ruimte.*
  • In het project ACLIMA maken we burgers en leerlingen bewust van hun watergebruik. Ze leren ook hoe de klimaatverandering invloed heeft op de beschikbaarheid van water.
  • De provinciale groendomeinen nemen het thema klimaat op tijdens hun educatieve wandelingen. Het Arboretum in Kalmthout zet in op educatie over de relatie tussen planten en klimaat. Zo ontdek je welke planten zich al dan niet aanpassen aan de huidige klimaatveranderingen.
  • Via het project ‘Buurtstroom‘ van de Regionale Landschappen maakt het ruime publiek kennis met zes provinciale overstromingsgebieden. Ze leren er over het belang van overstromingsgebieden voor een klimaatveilige toekomst.
  • De infomobiel van de Dienst Integraal Waterbeleid informeert bezoekers op een interactieve manier over ruimte voor water. Want ruimte voor water is nodig voor een klimaatveilige toekomst waar we klaar zijn voor zowel droogte als wateroverlast. 
  • Via de Verwarmingscoaches krijgen huishoudens gratis advies en tips op maat om hun energieverbruik van hun verwarming te verminderen.**
  • Kamp C ondersteunt de inhoudelijke opleidingen van energiemeesternetwerken. De energiemeesters zijn vrijwilligers die burgers helpen bij het verminderen van het energie- en waterverbruik van hun woning.

* Actie nog op te starten

** Gezien de huidige coronapandemie is deze actie tot nader order geannuleerd.  

In de kijker

Geef veerkracht aan je dorp

31 jan 2022
Tijdens het traject 'Veerkrachtige dorpen' nemen we gemeenten en hun inwoners onder de arm. Samen stippelen we de toekomst van hun dorpskern uit.

Aan de slag met Plan Vandaag: Een excursie over ruimte voor water

31 jan 2022
Anouk Vermeeren toont hoe jongeren weer een beetje klimaatbewuster werden dankzij de excursie Ruimte voor Water.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud