Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

Beleidsplan Ruimte in de maak!

Willen we in de toekomst voor iedereen ruimte om te wonen, te werken en te leven, dan moeten we daar nu al over nadenken. Want, de bevolking groeit maar de beschikbare ruimte niet. Slim omgaan met de beschikbare ruimte is dus nodig voor de toekomstige generaties en het klimaat. Daarom werkt de provincie Antwerpen aan het nieuwe Beleidsplan Ruimte.

Een nieuw Beleidsplan Ruimte komt er niet zomaar. We volgen een lange, wettelijk vastgelegde procedure zodat we goed onderbouwde beslissingen nemen.  

Stand van zaken

Het voorontwerp van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen is klaar. Dit najaar vragen we advies over het voorontwerp aan de decretaal bepaalde adviesinstanties. Dat zijn het departement Omgeving van de Vlaamse overheid, de gemeentebesturen en de PROCORO (Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening). Met de adviezen gaan we aan de slag om het voorontwerp aan te passen naar een ontwerp van Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen. Daarna kan iedereen, ook het brede publiek, op dat ontwerp reageren tijdens het openbaar onderzoek.

Ondertussen onderzoeken we nog een aantal zaken zoals de mogelijke milieu-effecten en het onderzoek naar de levendige kernen. Deze onderzoeken gebruiken we om de inhoud verder uit te diepen en te concretiseren.

Gerelateerde actie

We maken het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen op en schorsen gemeentelijke uitvoeringsplannen die hier tegen in gaan.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud