Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

Warmtenet: de match tussen warmtebron en warmteafnemer

Wat we doen

Lokale besturen en landbouwbedrijven kunnen beroep doen op een energiemakelaar die hen helpt zoeken naar de juiste locatie voor de aanleg van een warmtenet. 

Waarom we dit doen

Vandaag gaat er nog veel energie verloren. De energie, of restwarmte, die vrijkomt bij verbrandingsprocessen in de industrie, zou ook hele wijken kunnen verwarmen. We houden het overzicht, adviseren en ondersteunen bedrijven en lokale besturen bij de zoektocht naar een geschikte warmtebron of warmteafnemer. Zo versnellen, verhogen en verbeteren we de uitrol van duurzame warmtenetten.

© Eddy Peeters voor provincie Antwerpen

Hoe we het doen

  • Elk jaar starten we drie trajecten op. Hier onderzoeken we de technische en financiële haalbaarheid van mogelijke koppelingen, brengen we de betrokken partijen met elkaar in contact en zoeken we naar projectfinanciering. 
  • We voeren een gebiedsscan voor glastuinbouw uit waarbij we via een GIS-analyse naar nieuwe locaties voor warmtenetten zoeken. Hierbij kan de glastuinbouw zowel warmte leveren als afnemen. We bieden trajectbegeleiding en advies aan ondernemers om projecten te helpen opstarten en processen mogelijk te maken. In de toekomst willen we dat warmtenetten gebruikelijk worden in de sector.  

In de kijker

Aan de wieg van Warmte Verzilverd, het warmtenet in Mortsel

21 nov 2021
We waren betrokken bij de opstart van het warmtenet. Zo hielpen we bij het nodige onderzoek en de zoektocht naar partners.

Waar kunnen serres warmte delen met hun buren?

21 nov 2021
We maakten een gebiedscan voor de glastuinbouw, hierbij screenen we op mogelijkheden voor serres om een warmtenet op te starten met hun buren.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud