Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

SOLARISE laat de zon voor iedereen schijnen

©OM/AR architecten

SOLARISE stimuleert het gebruik van zonne-energie. En dit vooral op plaatsen waar het minder evident is, zoals bij historische en publieke gebouwen en bij gezinnen met een laag inkomen.  

Publieke gebouwen en vooral historische gebouwen hebben vaak een groot dakoppervlak. Ideaal voor zonne-energie. Bovendien willen steden en gemeenten vaak een voortrekkersrol spelen in de energietransitie. In de praktijk maken gemeenten echter te weinig gebruik van deze mogelijkheden. Bij historische gebouwen maakt de strikte regelgeving rond het vrijwaren van het historische karakter de zaken moeilijk. In het geval van publieke gebouwen (bv. scholen of  sporthallen) en sociale huisvestingsgebouwen lopen vele projecten dan weer vast op de financiering. Hier wil SOLARISE oplossingen voor zoeken. Via verschillende demonstratieprojecten en proeftuinen testen we hoe we de wettelijke en praktische belemmeringen kunnen wegnemen. Zo kunnen we levensvatbare business cases ontwikkelen. 

 

 

De gemeente Zoersel voorziet een nieuwe dorpszaal in de oude pastorij van Halle. Binnen het project SOLARISE testen ze de werking van thermische zonneleien op het dak die gekoppeld zijn aan een waterpomp met een ijsbuffersysteem. 

We bekijken ook hoe we nieuwe technologieën bij het brede publiek krijgen. Daarnaast onderzoeken we ook hoe de opwekking van zonne-energie geen problemen geeft voor het elektriciteitsnet door het testen van batterijen.  

Gerelateerde actie

We werken samen rond innovatieve hernieuwbare energieprojecten en helpen de informatie en geleerde lessen te verspreiden.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud