Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

Aan de wieg van Warmte Verzilverd, het warmtenet in Mortsel

Het warmtenet Warmte Verzilverd is het eerste warmtenet in de provincie Antwerpen dat huishoudens van industriële restwarmte voorziet. Een warmtenet is vergelijkbaar met een centrale verwarming, maar dan voor een hele wijk. Het is een ondergrondse circulatieleiding die warmte van een warmtebron naar de warmtenemer brengt. Hier dus tussen het bedrijf Agfa Gevaert en de woonwijk Minerve.  

Restwarmte om je woning te verwarmen 

Bij een warmtenet gaat de warmte die vrijkomt bij de industriële processen van Agfa via geïsoleerde buizen naar de wijk Minerve. Deze warmte wordt gebruikt om het water van de verwarmingsinstallatie en het sanitair water op te warmen. Het afgekoelde water gaat terug naar Agfa waar het opnieuw opgewarmd wordt.  

De inwoners betalen niet meer dan de inwoners van een woning die hun woning en water verwarmen op aardgas. Door de (in de toekomst) 350 woningen met restwarmte te verwarmen besparen we 16.000 ton CO2. Dit komt overeen met zo’n 128 miljoen autokilometers. 

© Warmte Verzilverd
© Warmte Verzilverd

Een duurzame wijk   

In 2016 verkocht Agfa een stuk grond (in Edegem) dat ze niet meer gebruikte. Er ontstond redelijk snel een idee om hier een duurzame wijk op te bouwen. Naast vele andere vragen, kwam ook snel de vraag ‘hoe kunnen we deze wijk duurzaam verwarmen?’ naar boven. Omdat Agfa vlakbij lag, was de stap naar een eventueel warmtenet snel gezet.  

Een warmtenet opstarten is echter niet eenvoudig. Om zeker te zijn dat dit haalbaar en betaalbaar is, is er heel wat studiewerk nodig. Provincie Antwerpen gaf VITO de opdracht om hier een eerste verkennende studie uit te voeren. Uit deze verkenning bleek dat een warmtenet kans maakte. Provincie Antwerpen nam een actieve rol op bij het samenbrengen van de nodige partners en het oprichten van partnerschappen.   

Van voorbereiding tot eerste warmtelevering van Warmte Verzilverd 

In  2019 komt alles in een stroomversnelling. ZuidtrAnt-W, Ecopower en Kelvin Solutions scharen zich achter het project en richten Warmte Verzilverd op. Ze bekijken de technische kant van de zaak in detail en maken een bedrijfsplan op. In oktober van dat jaar worden de overeenkomsten met  Agfa en Revive ondertekend en kan alles van start gaan.  

De volgende stappen zijn een technisch ontwerp, besprekingen met aannemers, opmaak lastenboeken en het organiseren van infomomenten. In juli 2020 legt Cathy Berx, gouverneur van de provincie Antwerpen, symbolisch de eerste buis van het warmtenet. Na het afwerken van de eerste bouwfase gebruiken de inwoners van de nieuwe wijk sinds begin 2021 de restwarmte van Agfa.  

In de toekomst komen op er nog extra woningen bij en sluiten ook kringwinkel Opnieuw en Co, binnenspeeltuin Papayoe en drukkerij Triakon mee aan op het warmtenet. De gesprekken met toekomstige gebruikers lopen volop. Het warmtenet is daarom zo gemaakt dat het kan groeien. 

Minervewijk © Revive

Gerelateerde actie

Lokale besturen en landbouwbedrijven kunnen beroep doen op een energiemakelaar die hen helpt zoeken naar de juiste locatie voor de aanleg van een warmtenet.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud