Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

Onderzoek naar grensverleggende hernieuwbare energieprojecten

Wat we doen

We werken samen rond innovatieve hernieuwbare energieprojecten en helpen de informatie en geleerde lessen te verspreiden. 

Waarom we dit doen

Het opwekken en vervoeren van energie heeft een belangrijke impact op de uitstoot van broeikasgassen.

Zo zorgt lokaal opgewekte hernieuwbare energie er voor dat:

  • we minder uitstoten
  • we de luchtkwaliteit verbeteren
  • we minder afhankelijk zijn van buitenlandse energiebronnen.

Als provincie willen we hier maximaal aan bijdragen. Dat brengt ook enkele uitdagingen met zich mee, want hernieuwbare energie neemt ruimte in beslag. Daarom is het belangrijk goed te kijken naar de juiste installaties op de juiste plaats.

Hernieuwbare energie is vaak afhankelijk van het weer, zoals wind en zon. Ook hier is nood aan onderzoek: hoe zorgen we voor de juiste energiemix? En hoe kunnen we vraag en aanbod goed op elkaar afstemmen?

Hoe we het doen

  • Het cVVP project onderzoekt hoe we vraag en aanbod van lokale hernieuwbare energie optimaal op elkaar kunnen afstemmen.
  • Het SOLARISE project test en demonstreert innovatieve zonne-energie oplossingen in historische en/of publieke gebouwen en bij gezinnen met een laag inkomen.
  • Het project ‘Pocketboer’ wil pocketvergistingsinstallaties in Vlaanderen beter laten draaien. Een pocketvergister vergist organisch materiaal (bv. runderdrijfmest) en zet dit om tot biogas. Dit biogas (hoofdzakelijk methaan) dient dan als hernieuwbare energiebron voor warmtekrachtkoppelingsinstallaties (WKK).

In de kijker

SOLARISE laat de zon voor iedereen schijnen

21 nov 2021
SOLARISE stimuleert het gebruik van zonne-energie. En dit vooral op plaatsen waar het minder evident is: historische en publieke gebouwen en bij gezinnen met een laag inkomen.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud