Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

Energielandschappen, een gebiedsgerichte aanpak van de energietransitie

Kaart met 13 energielandschappen in de provincie Antwerpen (juni 2021)

Wat we doen

We onderzoeken hoe we via energielandschappen de energietransitie gemakkelijker kunnen maken voor gemeenten. 

Waarom we dit doen

Europa streeft naar minimum 40% lokaal opgewekte energie in 2030. We moeten dus een groter deel van onze energievraag via hernieuwbare bronnen opwekken: windmolens, zonnepanelen, warmtepompen, warmtenetten, … Al deze installaties nemen ruimte in en kosten heel wat geld. Daarom onderzoeken we hoe de energietransitie en het ruimtelijke beleid elkaar kunnen versterken. Zo kan landschappelijke herstructurering bijvoorbeeld zorgen voor meer ruimte voor bossen gecombineerd met meer ruimte voor windenergie. Zo werk je tegelijk aan de biodiversiteit en de energietransitie. De energielandschappen bieden daarnaast ook extra argumenten voor kernversterking. Zo zorgen bijkomende woningen in bepaalde dorpskernen ervoor . dat een warmtenet sneller voordeel oplevert.. 

Hoe we het doen

We delen ons grondgebied op in 13 verschillende energielandschappen. Binnen zo’n energielandschap vind je gemeenten met een gelijkaardige energiebehoefte en ruimtegebruik.   
Binnen twee energielandschappen bekijken we samen met de gemeentebesturen: 

  • welke maatregelen voorkeur krijgen,  
  • welke uitdagingen er zijn,  
  • welke projecten er al lopen en  
  • welke ondersteuning de gemeenten nodig hebben.  

In de kijker

Waar kunnen serres warmte delen met hun buren?

14 mrt 2022
We maakten een gebiedscan voor de glastuinbouw, hierbij screenen we op mogelijkheden voor serres om een warmtenet op te starten met hun buren.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud