Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

Omgevingsvergunningen voor hernieuwbare energie-installaties

© Thomas Geuens voor provincie Antwerpen

Wat we doen

We behandelen de aanvragen voor hernieuwbare energie-installaties. De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) geeft hiervoor een kwaliteitsvol advies aan deputatie. 

Waarom we dit doen

Tegen 2030 wil Europa 40% van zijn energieverbruik opwekken uit lokale hernieuwbare bronnen. Dit betekent dat er de komende tien jaar nog heel wat installaties bij moeten komen. Dus ook in onze provincie. 

Hoe we het doen

Provincie Antwerpen is verantwoordelijk voor verlenen van de omgevingsvergunningen voor hernieuwbare energie-installaties die een grote impact hebben op de leefomgeving. We bekijken de aanvragen voor deze vergunningen met zorg. Het is onze taak om de impact op de bodem, lucht, (grond)water, geluid, geur, gezondheid, natuur, biodiversiteit en veiligheidsrisico’s te bekijken. Ook de plaats in het landschap (ruimtelijke inplanting), de watertoets, mobiliteit en erfgoed worden beoordeeld. De dossiers rond hernieuwbare energie-installaties zijn vaak complex. Daarom worden ze voorgelegd aan de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC). De POVC brengt hiervoor alle experten rond de tafel. Dit zorgt voor een goede samenwerking en probleemoplossende aanpak.

In de kijker

Waar kunnen serres warmte delen met hun buren?

14 mrt 2022
We maakten een gebiedscan voor de glastuinbouw, hierbij screenen we op mogelijkheden voor serres om een warmtenet op te starten met hun buren.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud