Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

Werken aan klimaatneutrale en -veilige bedrijventerreinen

© Stad Antwerpen, Kanaalkant

Wat we doen

Met (her)ontwikkelingsprojecten werken we aan klimaatneutrale en klimaatveilige bedrijventerreinen in onze provincie.

Waarom we dit doen

Onze bedrijven* zorgen voor de helft van de provinciale uitstoot. Die uitstoot moet omlaag. Daarom ondersteunen we bedrijventerreinen die hun uitstoot willen verminderen. Aan de andere kant beschermen we bedrijventerreinen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Ook voor hen zorgen lange periodes van droogte en hitte, maar ook wateroverlast voor problemen.

Hoe we het doen

  • De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) werkt samen met partners aan verbeteringstrajecten voor bedrijventerreinen. In elk project zoeken we naar kansen om te werken aan kilmaatveiligheid. Aan de ene kant leggen we water- en groenbuffers aan op de bedrijventerreinen zelf. Aan de andere kant verdichten we de bedrijventerreinen waarbij we plaatselijk meer verharden, om de overblijvende open ruimte te beschermen. We gaan ook mee op zoek naar oplossingen voor waterhergebruik.
  • Via het Europese project R-Aces zetten we samenwerkingen op rond energie-uitwisseling tussen bedrijven. We willen hier industriële clusters maken. Binnen deze clusters gebruiken bedrijven hernieuwbare energiestromen. Deze energie wisselen ze met de hulp van slimme energiesystemen. De cluster kan één bedrijventerrein op zich zijn of verschillende bedrijventerreinen en de brede omgeving groeperen.
  • We zetten verder in op fietsvriendelijke bedrijventerreinen.**

 

*Het gaat hier enkel over de niet ETS-bedrijven. De uitstoot van deze bedrijven wordt hier niet mee in rekening genomen. De zogenoemde ETS bedrijven, zijn de bedrijven waarvan de uitstoot via het Emission Trade System (ETS) van de EU gereguleerd wordt. Dit zijn grote, energie-intensieve industriële bedrijven of grote elektriciteitsproducerende of energietransformerende installaties. Ook de intra-Europese luchtvaart valt hieronder.

 

**Actie nog op te starten 

 

In de kijker

R-aces wil 10% minder CO2-uitstoten op bedrijventerreinen

15 apr 2022
POM Antwerpen test de aanpak uit op bedrijventerreinen Terbekehof en Kanaalkant

Aan de slag met Plan Vandaag: Life Aclima

15 apr 2022
Lies Cambie toont hoe ze met het Life-Aclima project aan oplossingen voor duurzaam watergebruik in de land- en tuinbouw werkt.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud