Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

R-aces wil 10% minder CO2-uitstoten op bedrijventerreinen

Aanleg van het warmtenet op bedrijventerrein Terbekehof. © Besix

POM Antwerpen test de aanpak uit op bedrijventerreinen Terbekehof en Kanaalkant  

Op Europees vlak gebruikt de industriële sector maar liefst 25% van alle energie en 50% van de totale vraag naar koeling en warmte. En toch is slechts 16% afkomstig van hernieuwbare energiebronnen. Door met verschillende bedrijven samen te werken en industriële clusters te vormen, kunnen ze makkelijk energie uitwisselen en dus de CO2-uitstoot verlagen. Het Europese project R-aces wil dit mogelijk maken door in te zetten op samenwerkingen rond energie-uitwisseling.  

Het ultieme doel? 10% minder CO2-uitstoot op bedrijventerreinen.  

Naar ons doel in 6 grote stappen: 

  1. Bestaande inzichten samenvatten
  2. Drie praktische tools ontwikkelen 
  3. Tools en aanpak uittesten in drie piloot ecoregio’s* 
  4. Tools en aanpak actief inzetten in zeven andere ecoregio’s * 
  5. De tools en ervaringen verspreiden naar 90 regio’s binnen Europa 
  6. Na afloop van het project worden de tools op een duurzame manier verspreid over de hele wereld 

*De gekozen regio’s zijn clusters met veel mogelijkheden rond warmte-uitwisseling. Ze werden afgebakend in de European Thermal Roadmap.  

Waar staan we?  

De eerste twee stappen zijn gezet. Ze bundelden de kennis en ervaringen uit EU- en nationale projecten in drie praktische instrumenten:  

  • Een zelfbeoordelingsinstrumenttool: hiermee breng je de energiestromen in kaart en wordt het duidelijk waar samenwerking mogelijk is 
  • Een juridisch instrument: helpt bij de opmaak van de nodige contracten tussen de deelnemende bedrijven 
  • Een slim energiebeheerplatform: brengt de mogelijkheden rond het uitwisselen van energie, warmte en koude gedetailleerd in beeld.  

Als extra ondersteuning werkte men ook formele cursussen, webinars, peer-to-peer leren en serious games uit.  

Met deze instrumenten en ondersteuning hebben clusters alles in handen om een ecoregio te worden. En zo een zinvolle energiesamenwerking op te zetten.  

En nu? De eerste test van de tools en aanpak! 

POM Antwerpen helpt bij het testen van de ontwikkelde aanpak op de 3 piloot ecoregio’s in België, Italië en Denemarken. De POM test dit uit op de bedrijventerreinen Terbekehof in Wilrijk en Kanaalkant in Antwerpen, Schoten en Wijnegem. 

Op beide terreinen gaan we op zoek naar een paar trekkers die hier aan willen meewerken. Zij vormen samen een netwerk van bedrijvenverenigingen. De eerste stap is de opmaak van een stakeholdersanalyse. Deze analyse maakt duidelijk welke partijen onmisbaar zijn, wat hun rol is en op welk moment ze betrokken moeten worden. De stakeholders worden daarna één op één benaderd om hun rol en betrokkenheid te bespreken. Met een beperkt aantal partijen (believers en /voortrekkers) onderzoeken we mogelijke projecten. Bij een selectie van projecten zetten we de volgende stappen richting uitvoering.  

We willen tonen dat deze projecten succesvol kunnen zijn. Daarom zetten we alles op alles om zo snel mogelijk een eerste project uit te voeren. Zo’n kleinschalige start brengt de bal hopelijk aan het rollen en maakt iedereen enthousiast. We gaan hierbij voor een no-regret aanpak. Dit betekent dat elke stap die we nemen bij moet dragen aan de volledige realisatie van het project. Ze mogen geen belemmering vormen voor de verdere uitbouw.  

Naast de exploitatie van het lopende project, werken we verder aan de nodige stappen richting realisatie van het volledige traject. Mogelijk kopiëren we eerst het kleinschalige startproject en nemen we de geleerde lessen mee.  

Gerelateerde actie

Met (her)ontwikkelingsprojecten werken we aan klimaatneutrale en klimaatveilige bedrijventerreinen in onze provincie.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud