Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

We brengen circulaire economie tot op de bedrijfsvloer

© Indu-zero

Wat we doen

We nemen deel aan onderzoek of starten zelf onderzoek op dat bijdraagt aan klimaatneutrale en circulaire bedrijfsvoering.

Waarom we dit doen

Het produceren, vervoeren, gebruiken en weggooien van materiaal heeft een enorme impact op ons klimaat. En dit door het gebruik van fossiele energie, water en grondstoffen. Er is nood aan meer circulair ondernemen om de kringloop te sluiten en de uitstoot te beperken. Via onderzoek ondersteunen we bedrijven die circulair willen ondernemen.

Hoe we het doen

  • We nemen jaarlijks deel aan minstens drie onderzoeksprojecten rond klimaatneutrale en circulaire bedrijfsvoering. Dit met zowel onderzoeksinstellingen als het bedrijfsleven.
  • Via een samenwerkingsakkoord met Universiteit Antwerpen betalen we om de twee jaar, vier onderzoeksprojecten. Zo kunnen we ook onderzoek en ontwikkeling van klimaatoplossingen onderzoeken.
  • We zetten het raamakkoord met VITO in om de overgang naar een circulaire en klimaatneutrale manier van bedrijfsvoering te versnellen. Zo onderzocht VITO voor ons al het benutten van reststromen, het opzetten van warmtenetten, de technisch economische haalbaarheid van een waterhergebruikssysteem, …
  • Via het Europese project Indu-zero ontwikkelen we een ontwerpplan voor een fabriek waar ze renovatiepakketten produceren. Het doel is om het renoveren van woningen goedkoper te maken. Zo is het de bedoeling dat ze jaarlijks minstens 15.000 pakketten produceren aan de helft van de prijs. We willen hierbij zoveel mogelijk circulaire en biologische onderdelen maken.
  • Via het ATLANTES-project ontwikkelen we een online platform dat de afvalstromen in provincie Antwerpen visualiseert. Zo kunnen we in de toekomst gerichter werken aan circulaire economie.
  • We willen blijvend inzetten op experimenten met circulaire bedrijfsmodellen in de bouw. Eind 2020 liep het project ‘Bouwen aan een circulaire Kempen’ af. Hier werd al heel wat uitgetest. Bij het afronden publiceerden de partners een draaiboek en handleiding

In de kijker

Aan de slag met Plan Vandaag: Life Aclima

15 apr 2022
Lies Cambie toont hoe ze met het Life-Aclima project aan oplossingen voor duurzaam watergebruik in de land- en tuinbouw werkt.

R-aces wil 10% minder CO2-uitstoten op bedrijventerreinen

15 apr 2022
POM Antwerpen test de aanpak uit op bedrijventerreinen Terbekehof en Kanaalkant

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud