Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

Klimaatveilige omgevingsvergunningen

Wat we doen

We waken erover dat de klimaatimpact van nieuwe bedrijfsactiviteiten voldoet aan de regelgeving.

Waarom we dit doen

De industrie (exclusief ETS*) en landbouw waren in 2019 verantwoordelijk voor ongeveer 28% van de uitstoot  Om deze uitstoot naar beneden te krijgen, sporen we bedrijven aan om hierop in te zetten.

 

Hoe we het doen

  • We behandelen aanvragen en beroepen van omgevingsvergunningsaanvragen. Door ervoor te zorgen dat bedrijven de meest scherpe wetgeving naleven, moedigt de omgevingsvergunning bedrijven aan om op die manier klimaatvriendelijker en meer circulair te produceren.
  • We evalueren regelmatig de omgevingsvergunningen van sommige installaties of bedrijven. Zo controleren we onder andere of de best beschikbare technieken gebruikt worden. Indien nodig stellen we de milieuvoorwaarden bij.
  • Bij het onderzoek naar de ontvankelijkheid van een aanvraag voor een omgevingsvergunning gaan we strenger controleren of het aspect “ondergrond is niet geschikt voor infiltratie” voldoende aangetoond is. We maken een objectief kader op dat voor zowel de aanvrager als de beoordelaar duidelijk maakt welke minimum argumentering vereist is. **

* Het gaat hier enkel over de niet ETS-bedrijven. De uitstoot van deze bedrijven wordt hier niet mee in rekening genomen. De zogenoemde ETS bedrijven, zijn de bedrijven waarvan de uitstoot via het Emission Trade System (ETS) van de EU gereguleerd wordt. Dit zijn grote, energie-intensieve industriële bedrijven of grote elektriciteitsproducerende of energietransformerende installaties. Ook de intra-Europese luchtvaart valt hieronder. 

**Actie nog niet opgestart 

In de kijker

Aan de slag met Plan Vandaag: Life Aclima

15 apr 2022
Lies Cambie toont hoe ze met het Life-Aclima project aan oplossingen voor duurzaam watergebruik in de land- en tuinbouw werkt.

R-aces wil 10% minder CO2-uitstoten op bedrijventerreinen

15 apr 2022
POM Antwerpen test de aanpak uit op bedrijventerreinen Terbekehof en Kanaalkant

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud