Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

In de Zuidrand zetten we samen onze schouders onder een klimaatveilige open ruimte

In de Zuidrand van Antwerpen werkt provincie Antwerpen al meer dan 10 jaar aan natuur en open ruimte.

Het gebied de Zuidrand van Antwerpen bestaat voor de helft uit open ruimte, zo’n 5000 ha. Het is een afwisselde regio met forten, waterlopen, parken, valleien en kastelen. In de open ruimte eisen heel wat sectoren hun plekje op: natuur, bos, recreatie, landbouw, erfgoed en waterlopen. Vaak lijken ze ook nog eens tegenstrijdige belangen te hebben. Maar we bewijzen dat het anders kan. Tien jaar terug brachten we heel wat partners uit de verschillende sectoren samen om aan natuur en landschap te werken in de Zuidrand. Door rekening te houden met elkaars standpunt en respect voor de verschillende standpunten, wint iedereen.

Samen hebben we hard gewerkt om de open ruimte te verbinden en beleefbaar te maken. We openden en ontharden trage wegen. Er kwamen natuurlijke speelplekken en bossen bij. En we kochten nieuwe gebieden aan en maakten ze toegankelijk. Nu is de Zuidrand een plek waar mensen op adem komen, kinderen spelen en joggers en fietsers van de natuur genieten. 

We laten onze partners graag aan het woord:

Kathleen Janssens, landbouwster, toont hoe landbouw en natuur hand in hand kunnen gaan.

Kris Huyskens, onze provinciale hemelwater- en droogtecoördinator vertelt over het belang van een blauwgroen netwerk. 

Jeroen Deurinck kocht een stukje grond om er een bos op te planten.

Gemeente Boechout tovert oude paardeweides om tot beleefbare open ruimte, met natte natuur, een voedselbos, …. Sofie Cuypers vertelt graag hoe. 

En nu?

We zijn nog lang niet klaar in de Zuidrand. Ook in de toekomst biedt deze open ruimte ons heel wat mogelijkheden voor ons klimaat. De juiste keuzes zorgen er immers voor dat de open ruimte de gevolgen van de klimaatverandering beter kan opvangen. Zo zorgt ze voor koolstofopslag, verkoeling, grondwatervoorraden, biodiversiteit en bescherming tegen overstromingen. Kortom de open ruimte wordt een sterke klimaatbuffer. 

Eind 2021 tekenden heel wat partners opnieuw een charter, ‘Beleefbare ruimte in de Antwerpse Zuidrand‘ waarin ze beloven om de open ruimte klimaatveilig, biodivers en (be)leefbaar te maken. Hiervoor werken ze samen over de grenzen heen. 

Onze partners in het gebiedsprogramma de Zuidrand:

  • Gemeenten Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en stad Mortsel
  • Provincie Antwerpen, Kempens landschap vzw en Bosgroep Antwerpen Zuid vzw
  • Regionale Landschap Rivierenland. Om de Zuidrandgemeenten welkom te heten, plantte het regionale landschap in 2021 een toekomstboom in elke gemeente. Je leest er meer over op de website van het Regionaal Landschap Rivierenland.
  • De Vlaamse overheid: Agentschap voor Natuur en Bos, Agentschap voor Onroerend Erfgoed, Omgeving en afdeling duurzame landbouwontwikkeling en VLM
  • Streekvereniging Zuidrand
  • En tal van andere lokale en bovenlokale verenigingen zoals Natuurpunt, Natuurvrienden, ABS, Boerenbond, Landelijke Gilden, Heemkundige kringen, wandelclubs, bijengildes, wildbeheereenheden, vzw Trage Wegen.

Gerelateerde actie

Als coördinator van de gebiedsprogramma's kijken we over de gemeentegrenzen heen om samen met lokale besturen te werken aan een klimaatveilige open ruimte.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud