Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

Onze gebiedsprogramma’s werken aan een klimaatveilige open ruimte

Wat we doen

Als coördinator van de gebiedsgerichte projecten kijken we over de gemeentegrenzen heen om samen met lokale besturen te werken aan een klimaatveilige open ruimte. 

Waarom we dit doen

Kansen en uitdagingen stoppen meestal niet aan de gemeentegrenzen. Vaak gaat het om een ingewikkelde combinatie van thema’s. Deze uitdagingen aanpakken gaat soms makkelijker via een gebiedsgericht project. Zo werken we vanuit de mogelijkheden van het gebied.  

Heel wat gebiedsprogramma’s zetten zo ook, soms onrechtstreeks, in op klimaatbuffers. Klimaatbuffers zijn gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen: ruimte voor natuur, ruimte voor water via overstromingsgebieden en meer CO2-opname door bossen. Ze vormen een buffer voor de effecten van klimaatverandering zoals hitte, droogte en overstromingen. Hier profiteren we als mens mee van. Daarom moeten we ze beschermen en versterken. 

Hoe we het doen

Binnen de gebiedsprogramma’s brengen we de nodige partners rond tafel. We werken samen aan een gemeenschappelijke visie en schrijven een actieplan met concrete projecten uit. Daarna coördineren we ook de uitvoering van de projecten zelf. In de volgende gebiedsprogramma’s zetten we extra in op klimaat:  

In de toekomst breiden we de klimaatfocus van de gebiedsprogramma’s verder uit. We integreren de ecosysteembundels als methodiek . Deze kaarten tonen op een eenvoudige manier welke functie de open ruimte waar kan innemen. Het gebiedsprogramma Groen Kruis zal als testcase dienen.*   

* Nog op te starten. 

In de kijker

In de Zuidrand zetten we samen onze schouders onder een klimaatveilige open ruimte

14 feb 2022
We werken aan een plek waar mensen op adem kunnen komen, kinderen kunnen spelen, joggers, wandelaars en fietsers kunnen genieten van de natuur en het landschap.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud