Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

Weg met grijze speelplaatsen

Wat we doen

We subsidiëren scholen bij het vergroenen van hun schoolomgeving.

Waarom we dit doen

Veel van de speelplaatsen in onze provincie zijn voor het grootste deel verhard. Hierdoor missen we mogelijke infiltratie van hemelwater. En die is cruciaal voor het aanvullen van de grondwatervoorraden en bescherming tegen droogte en wateroverlast. Het ontharden van speelplaatsen laat ook toe om meer groen aan te leggen waarbij bomen verkoeling bieden in de zomer. Dit is goed voor de biodiversiteit en laat kinderen spelend de natuur te ontdekken. Zo maken we een aangenamere speel- en leeromgeving voor onze kinderen. 

Hoe we het doen

Samen met de Regionale Landschappen subsidiëren we scholen die hun schoolomgeving willen vergroenen. Hiervoor start de school een vergroeningstraject op bij bij MOS Duurzame scholen straffe scholen . Zij zorgen voor gratis begeleiding. Samen met een MOS-begeleider werkt de school een visie en doelstellingen uit voor de vergroening van hun school.  Daarnaast werken ze aan een breder draagvlak.

In de kijker

Stap voor stap van een grijze naar een groene speelplaats

24 feb 2022
Start een vergroeningstraject in jouw school met de hulp van MOS, de Regionale Landschappen en een provinciale subsidie.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud