Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

Stap voor stap van een grijze naar een groene speelplaats

Wil jouw school haar steentje bijdragen aan een klimaatveilige provincie? Dat kan!

Door je school te vergroenen, geven we groen en water meer ruimte. En dat heeft heel wat voordelen. Zo bieden bomen en struiken verkoeling in de zomer. Daarnaast kan het regenwater infiltreren in de onverharde groene zone, waardoor we de grondwatervoorraden aanvullen. En dat beschermt ons dan weer tegen droogte en wateroverlast.

We helpen je graag bij het waarmaken van je groene droom! We subsidiëren vergroeningstrajecten van scholen. Hiervoor slaan we de handen in elkaar met de Regionale Landschappen en MOS Duurzame scholen straffe scholen.

Het vergroeningstraject stap voor stap

Zo’n vergroeningstraject bestaat uit verschillende stappen en duurt een drietal jaar.

1.  Registratie op ‘de Groene kaart’  

Enkel MOS-scholen kunnen deelnemen aan ons vergroeningstraject. Scholen die zich registreren op ‘de Groene kaart’ kunnen rekenen op de gratis ondersteuning van MOS.

2.  Op weg naar duidelijke visie  

Tijdens de tweede stap helpt MOS scholen op weg naar een duidelijke visie op het project. We werken hierbij aan op visie gedragen door het leerkrachtenteam, de leerlingen, ouders, … Dat kan via een pedagogische studiedag, in een werk-of vakgroepoverleg, personeelsvergadering op de school of door een vorming op het PIME te Lier, de uitvalsbasis van het MOS-team.

MOS-begeleider Elke Hermans legt het belang uit van een sterke visie tijdens een vorming voor leerkrachten in het PIME.

3.  Opmaak wensenpakket en vlekkenplan

Samen met hun MOS-begeleider werken scholen ongeveer 2 schooljaren aan hun participatieproces. Het doel? Een wensenpakket en visie en een  vlekkenplan. Op dit voorlopige vlekken- of zoneplan duidt de school en haar leerlingen aan welke zones ze graag willen en waar ze die zien. Bijvoorbeeld een schaduwrijke zone, een rustige zone, een avontuurlijke speelzone, een moes- of kruidentuin, een buitenklas,…  Ze verwerken hier  ook de educatieve kansen van een vergroende schoolomgeving in. 

Leerkrachten en directies kunnen onder meer aan de slag met de MOS-inspiratiekit of de starterskit voor vergroeners.

4.  Indienen subsidiedossier 

Scholen dienen hun dossier met het voorlopige vlekkenplan in voor een subsidie. De jury, (MOS, de Regionale Landschappen en dienst Duurzaam Milieu-en Natuurbeleid van de provincie) beoordeelt de verschillende aanvragen. Scholen kunnen een subsidie aanvragen tot 70%. De andere 30% van het subsidieerbaar bedrag voorzien ze zelf.

5.  Uitwerken definitief plan en de aanleg zelf 

Na goedkeuring werken de Regionale Landschappen samen met de school aan een definitief plan. Met de juiste zones, planten en het ideale materiaal. Tijdens het 3de schoolkaar begeleiden ze de aanleg.

Heel wat scholen kunnen reeds genieten van hun buitenklas, moestuin, groenere speelomgeving, nestkasten en insectenhotelletjes, … Stuk voor stuk mooie projecten met een educatieve inpassing in de schoolwerking.

Natuurlijke speelplaats - Katrinahof Antwerpen
Moestuin - Sint-Willebrord Antwerpen
Plantdag - Montessori Duffel
Buitenklas – Maris Stella Instituut Oostmalle
Ontharding en vergroening - De Ceder Kessel

Gerelateerde actie

We subsidiëren scholen bij het vergroenen van hun schoolomgeving.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud