Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

Kwalitatieve landbouwbodems voor een klimaatneutrale en –veilige toekomst

© FABulous Farmers

Wat we doen

We onderzoeken hoe we de koolstofopslag en kwaliteit van onze landbouwbodems kunnen verbeteren. Samen met landbouwers voert de Hooibeekhoeve tal van projecten, proeven en demonstraties uit. 

Waarom we dit doen

Na de oceaan is de bodem de grootste opslagplaats van koolstof. Daar horen ook landbouwbodems bij. Een hoger koolstofgehalte heeft meteen ook een positief effect op de kwaliteit van de bodem. Want deze bodems hebben meer bodemleven, meer beschikbare voedingsstoffen en een betere sponswerking. Dit laatste betekent dat de bodem meer water kan opnemen én dit water langer kan vasthouden. Zo is het in drogere periodes langer beschikbaar voor planten.  

Dus goed voor klimaatneutraliteit én –veiligheid.    

Hoe we het doen

 • Met het Europese project ‘Klimaatboeren leveren ecosysteemdiensten’ zetten we in op maatregelen die het evenwicht tussen landbouw en water verbeteren. Zo zoeken we oplossingen voor langere periodes van droogte. Daarnaast bekijken we ook hoe landbouwers rendabel in kunnen zetten op ecosysteemdiensten zoals bijvoorbeeld de opslag van koolstof en waterbuffering.  
 • We zetten ons onderzoek naar BRF (Bois Rameau Fragmentées) -techniek verder bij de Kempense landbouwers. Met deze techniek werken we oppervlakkig houtsnippers in in landbouwbodems. Hierdoor zou het bodemkoolstofgehalte vele malen sneller stijgen dan met organische mest, hooi, stro en zelfs compost. En dat is belangrijk omdat het organisch koolstofgehalte in de Kempense zandgronden veel te laag is. Tijdens het Europese project ‘Koester de Kempense Koolstof’ demonstreerden we de veelbelovende BRF-techniek. Maar in de praktijk bleek er het een en ander mis te lopen. In het vervolgtraject gaan we op zoek naar antwoorden op deze problemen. 
 • We rollen drie tools uit die landbouwers helpen om de bodemkwaliteit te verbeteren. Deze tools zijn het resultaat van het Europese project ‘Leve(n) de bodem’.  
  • BodemIDee brengt de bodemconditie van een veld in kaart in een overzichtelijk rapport.  
  • De bodembox geeft een inschatting van de kosten voor bodemverbeterende maatregelen.  
  • De beslisboom groenbedekkers helpt bij het kiezen van de juiste groenbedekker*.  
 • We voeren de langlopende proef ‘Vruchtwisseling’ uit. Zo onderzoekt de Hooibeekhoeve hoe de juiste vruchtwisseling of teeltrotatie de koolstofopslag van landbouwbodems kan verbeteren. En dit zonder opbrengst te verliezen. 
 • Het Europese ‘FABulous Farmers’ project moedigt landbouwers aan om in te zetten op Functionele AgroBiodiversiteit (FAB). Hierbij stimuleren we bepaalde aspecten van de biodiversiteit, die nuttig zijn voor de landbouwer (bv. bodemkwaliteit, natuurlijke plaagbestrijding of bestuiving). Dit maakt hen minder afhankelijk van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast kan dit ook de koolstofopslag van de bodem verbeteren.    

 

*Landbouwers gebruiken tijdens de winter planten (groenbedekkers) om hun landbouwgrond te beschermen tegen regen en wind én de bodemvruchtbaarheid te behouden. Door deze planten goed te kiezen, kan je de bodemkwaliteit zelfs verbeteren.  

In de kijker

Aan de slag met Plan Vandaag: 150 ha extra bos!

14 feb 2022
Sander De Schryver toont hoe hij de Bosgroepen en gemeenten helpt om tegen 2025 150 ha extra bos te planten.

In de Zuidrand zetten we samen onze schouders onder een klimaatveilige open ruimte

14 feb 2022
We werken aan een plek waar mensen op adem kunnen komen, kinderen kunnen spelen, joggers, wandelaars en fietsers kunnen genieten van de natuur en het landschap.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud