Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

Onderzoek naar omgevingsvergunningen in de strijd tegen verharding

Wat we doen

We bekijken hoe we verharding kunnen vermijden en ontharding kunnen aanmoedigen. We  onderzoeken of we dit kunnen omzetten binnen de omgevingsvergunningen. 

Waarom we dit doen

Verharding is de bodem afdekken door bebouwing, wegen of andere infrastructuur. Het zorgt ervoor dat water niet in de grond kan infiltreren. Zo kan het hemelwater de grondwatervoorraad niet aanvullen. En zijn we gevoeliger voor wateroverlast, droogte en hitte. Door zoveel mogelijk extra verharding te vermijden en ontharding aan te moedigen, werken we aan een klimaatveilige toekomst. 

Hoe we het doen

Als provincie leveren we omgevingsvergunningen af die bepalen of er én waar er gebouwd mag worden. We onderzoeken hoe we binnen de omgevingsvergunningen verdere verharding kunnen vermijden en ontharding kunnen aanmoedigen. We bekijken zowel de kansen als de problemen die we moeten oplossen om dit mogelijk te maken.   

 

*Actie nog op te starten. 

In de kijker

Aan de slag met Plan Vandaag: 150 ha extra bos!

10 feb 2022
Sander De Schryver toont hoe hij de Bosgroepen en gemeenten helpt om tegen 2025 150 ha extra bos te planten.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud