Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

Benieuwd hoe we als provincie onze uitstoot compenseren?

Wat we doen

Samen met BOS+ beschermen en herstellen we bossen in Peru. Zo compenseren we onze resterende uitstoot als organisatie.

Waarom we dit doen

We willen als provincie een klimaatneutrale organisatie zijn. Daarvoor ondernemen we tal van acties om onze uitstoot te verminderen. Helaas is dat niet op één, twee, drie geregeld en vraagt het tijd om onze gebouwen, voertuigen, aankoopbeleid, domeinen, … aan te passen. 

In 2020 bedroeg de totale bruto broeikasgasuitstoot van het Antwerpse provinciebestuur 8.222 ton CO2eq*. De bossen en natuur op onze domeinen zorgen voor een jaarlijkse koolstofopname van 5.292 ton CO2eq. Je hoeft niet snel te kunnen rekenen om te zien dat er nog steeds een stuk uitstoot de atmosfeer ingaat. 

Terwijl we werken aan het verminderen van onze uitstoot, willen we ook de overgebleven uitstoot volledig compenseren. Zo investeren we jaarlijks in projecten als bosaanplant en bescherming van natuur en bossen.

Plantgoed wordt opgekweekt.
Plantgoed voor de aanplant.

Hoe we het doen

Via BOS+ zetten we in op herstel en bescherming van tropische ecosystemen in Peru. We doen dit in samenwerking met de inheemse bevolking. Zo planten we onder andere nieuwe bomen aan om de jaarlijkse, resterende uitstoot te compenseren.

* Het ene broeikasgas heeft een grotere invloed op de opwarming van de aarde, dan het andere. Zo is het opwarmend vermogen van methaan 34 keer zo groot als dat van koolstofdioxide. Om al die verschillende broeikasgassen toch met elkaar te kunnen vergelijken en op te tellen, werken we met CO2-equivalenten als gelijke maatstaf. 

In de kijker

Broeikasgasinventaris brengt onze uitstoot in kaart.

14 jan 2022
Hoeveel CO2 stootte onze organisatie uit in 2020? Wat vormt de voornaamste bron? En hoeveel CO2 nemen onze bossen op?

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud