Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

Broeikasgasinventaris brengt onze uitstoot in kaart.

Deze grafiek toont de verdeling van de provinciale uitstoot (eigen organisatie) per activiteit.

In onze broeikasgasinventaris lees je om de twee jaar hoeveel we als organisatie uitstoten. Dus met al onze gebouwen, verplaatsingen en het gebruik van onze toestellen. Maar ook de uitstoot van onze dieren tellen we hierbij op.

De provincie is als organisatie sinds 2020 klimaatneutraal. Dit betekent dat we de uitstoot van onze werking compenseren. Natuurlijk willen we niet gewoon compenseren, maar eerst zoveel mogelijk uitstoot verminderen. En net daarom is de broeikasinventaris zo’n belangrijk hulpmiddel. Door de uitstoot om de twee jaar nauwkeurig en per dienst te berekenen, is het duidelijk waar we best op inzetten.

Stookinstallaties vormen onze voornaamste bron van uitstoot (60%). De uitstoot van ons elektriciteitsverbruik is fel gedaald (14%), sinds we groene stroom aankopen en zelf produceren.
De dieren en mest van onze landbouwscholen, onderzoeksstations en kinderboerderij nemen 13% van de uitstoot voor hun rekening. De verplaatsingen 10% en onze machines en toestellen zorgen voor 3,8% van onze uitstoot.

Als we het rapport bekijken, lezen we dat de provincie in 2020 8.255 ton broeikasgassen of CO2-equivalenten uitstootte. De bossen in eigendom van de provincie (op onze groen- en recreatiedomeinen) namen 5.292 ton CO2 op. Daarnaast vermeden we 92 ton CO2 door de productie van onze zonnepanelen. Alles samen betekent dit dat we nog 2.840 ton CO2 netto uitstoot hebben.  

De volgende jaren nemen we verder acties om deze uitstoot verder naar beneden te krijgen.  Ondertussen compenseren we onze resterende uitstoot door herbebossing in het Amazonewoud.  

Gerelateerde actie

We houden het energieverbruik voor verwarming, elektriciteit en mobiliteit bij. Daarnaast berekenen we nauwgezet onze uitstoot als organisatie.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud