Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

Agrarische herontwikkeling beschermt de open ruimte

Wat we doen

We beschermen de open ruimte door de bebouwing te verminderen

Waarom we dit doen

De open ruimte is nodig om de gevolgen van klimaatverandering te verminderen. Zo houdt ze water vast bij droogte of felle regenbuien. We zien echter dat de open ruimte vaak versnipperd is.
Oude hoeves krijgen nieuwe functies. En tegelijkertijd bouwen landbouwers nieuwe gebouwen omdat ze niet in de oude hoeves terechtkunnen. Die zijn vaak te duur of niet
meer functioneel voor een moderne bedrijfsvoering. Daarom willen we bekijken welke gebouwen we kunnen slopen, opnieuw kunnen inschakelen voor landbouw of anders kunnen invullen.

Op deze manier helpen we bij ontharding en het verminderen van bijkomende verharding.

Hoe we het doen

  • We nemen een voortrekkersrol op en maken de samenwerking tussen de betrokken overheden en beleidsdomeinen mogelijk. Want voor de ontwikkeling en uitvoering van een beleid dat kiest voor het beschermen van de open ruimte, is samenwerking nodig.  
  • We helpen gemeenten bij het beoordelen of bepaalde agrarische bebouwing wel op zijn plaats is. Hiervoor ontwikkelen en promoten we een afwegingskader. We bekijken ook hoe we het landbouwkompas beschikbaar kunnen stellen. Het kompas helpt de landbouwwaarde van een site beter in beeld brengen.  

In de kijker

Aan de slag met Plan Vandaag: 150 ha extra bos!

11 feb 2022
Sander De Schryver toont hoe hij de Bosgroepen en gemeenten helpt om tegen 2025 150 ha extra bos te planten.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Naar de inhoud springen