Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

We brengen de natuur tot aan je voordeur

Wat we doen

We stimuleren de aanleg van groenblauwe netwerken die doorlopen tot in de woonkernen. 

Waarom we dit doen

Kernen verdichten heeft heel wat voordelen, zo beschermen we de open ruimte rond de kernen en laten we onze auto vaker staan. Goed voor onze uitstoot en het klimaat. Dat wil niet zeggen dat we één versteende ruimte willen maken van onze kernen. Integendeel. Door voldoende groen en water te voorzien in onze kernen, maken we het aangenaam leven in onze steden en dorpen. Denk hierbij aan groen in de straten, infiltratiekommen, open grachten, trage wegen, gemeenschappelijke tuinen, groendaken, enz. Zo kunnen we het groen en blauw uit de open ruimte verbinden met dat van onze kernen. En brengen we de natuur tot aan je voordeur!

Hoe we het doen

  • In overleg met de lokale besturen ontwikkelen we een richtlijnenkader om groenblauwe inrichting van de ruimte op te nemen in ruimtelijke planningsinstrumenten. 
  • Kamp C begeleidt zowel klein- als grootschalige nieuwbouwprojecten, renovaties of gebieds(her)ontwikkeling. Bouwheren, architecten of aannemers kunnen van de start tot de oplevering van hun project de hulp van Kamp C inroepen om hun project klimaatneutraal én klimaatveilig te maken.
  • We stimuleren lokale besturen om onbevaarbare waterlopen terug open te leggen, zeker in bebouwde omgeving. Op die manier geven we meer ruimte aan water.  

In de kijker

Aan de slag met Plan Vandaag Duurzaam bouwen

24 feb 2022
Hans Vannuffelen deelt zijn eigen duurzame bouwervaringen met anderen bij Kamp C.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud