Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

Provinciepersoneel koopt duurzaam aan

Wat we doen

We gebruiken duurzame aankoopgidsen voor onze aankopen en overheidsopdrachten.

Waarom we dit doen

Je zou ervan schrikken wat je als organisatie jaarlijks allemaal koopt: kantoormateriaal, ICT-apparatuur, voertuigen, schoonmaakmiddelen, … noem maar op. Al die aankopen zorgen rechtstreeks of onrechtstreeks voor de uitstoot van broeikasgassen: tijdens het productieproces, het verpakken, het vervoer, het gebruik, het verbranden van afval nadien, … wordt CO2 uitgestoten. Beeld je in dat we bij al deze aankopen kiezen voor een duurzaam alternatief. Het zou de markt voor duurzame producten een duw in de rug geven.

Als provincie geven we het goede voorbeeld: we gaan voor duurzame aankopen en overheidsopdrachten.

Foto van computeronderelen.
©Pexels

Hoe we het doen

  • We schreven een gids ‘Duurzame aankopen’ die de provinciale medewerkers ondersteunt bij het duurzaam aankopen. Alle provinciale diensten moeten de richtlijnen en verplichtingen uit deze gids opnemen in hun bestekken en prijsvragen.
  • We versterken de duurzaamheidseisen die we opleggen bij de werken aan gebouwen en infrastructuur. Deze eisen zijn van toepassing op alle ontwerpen.

In de kijker

Duurzaamheidsrapport: projecten in beeld

17 jan 2022
Ons departement Logistiek ondersteunt de verschillende provinciale diensten. Ze zetten graag een deel van hun duurzame realisaties van 2020 in de kijker.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud