Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

Provinciepersoneel elektrisch de baan op

Wat we doen

We verminderen de uitstoot van ons personenvervoer door te kiezen voor elektrische auto’s of duurzamere alternatieven.

Waarom we dit doen

Mobiliteit op basis van fossiele brandstof heeft een negatieve impact op het klimaat. Daarom proberen we eerst onze manier van verplaatsen te veranderen. Dat doen we volgens het STOP-principe: we kiezen zoveel mogelijk voor Stappen of Trappen op de fiets. Nadien kiezen we voor Openbaar vervoer en dan pas voor individueel Personenvervoer. Wanneer we ons dan toch individueel moeten verplaatsen, willen we dat zo duurzaam mogelijk doen. Daarom streven we er als organisatie naar om tegen 2030 enkel nog voertuigen zonder directe uitstoot aan te kopen, zoals elektrische auto’s.

Foto van een elektrische wagen die opgeladen wordt in de garage van het provinciehuis.
Oplaadpunt in het provinciehuis.

Hoe we het doen

  • We verhogen de ecoscore* van ons wagenpark. Als we auto’s moeten vervangen, kiezen we voor een duurzaam en betaalbaar alternatief.
  • We werken een plan uit om het wagenpark verder te verduurzamen (tegen 2030). We kiezen voor elektrische auto’s waar mogelijk.**
  • Elektrische auto’s moeten natuurlijk ook opgeladen worden. Daarom plaatsen we laadpunten voor elektrische mobiliteit op verschillende locaties. Momenteel worden deze voorzien op de camping Lilse bergen en de nieuwe parking van het Vrijbroekpark.

* De ecoscore is een indicator tussen 0 en 100 die aangeeft hoe milieuvriendelijk een auto is. De score houdt rekening met de uitstoot tijdens het rijden, maar ook met de uitstoot die nodig was om de auto te produceren. Hoe hoger het cijfer, hoe beter.

** Nog op te starten

In de kijker

Duurzaamheidsrapport: projecten in beeld

14 jan 2022
Ons departement Logistiek ondersteunt de verschillende provinciale diensten. Ze zetten graag een deel van hun duurzame realisaties van 2020 in de kijker.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud