Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

Onderzoek naar meer duurzame warmte via verordening

Wat we doen

We onderzoeken hoe we het gebruik van duurzame warmte juridisch kunnen verankeren via een verordening rond woonkwaliteit en energie. 

Waarom we dit doen

De woningen en gebouwen in onze provincie zijn verantwoordelijk voor 40% van de totale uitstoot op het grondgebied. Het grootste deel daarvan is om onze woningen te verwarmen. Daarom zetten we in op energiebesparing en energie-efficiëntie in woonomgevingen.  
Warmtenetten maken het mogelijk om woonwijken te verwarmen met restwarmte. Deze groene warmte is vooral zinvol in dichte woonkernen.  

Hoe we het doen

Voor ingewikkelde ruimtelijke vraagstukken kan de provincie verordeningen opmaken. Dit zijn concrete bouwvoorschriften die de inrichting van de ruimte regelen. We onderzoeken of we via zo’n verordening bij verdichtingsprojecten de aanleg van een duurzaam warmtenet kunnen verplichten. Wanneer dit niet realistisch is, moet er gezocht worden naar andere manieren om het project duurzamer te maken.*  

*Nog op te starten 

In de kijker

Aan de slag met Plan Vandaag Duurzaam bouwen

24 feb 2022
Hans Vannuffelen deelt zijn eigen duurzame bouwervaringen met anderen bij Kamp C.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud