Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

Wat heeft de provincie met water?

Hoeveel mensen zijn er op de hoogte van wat de provincie allemaal doet om ons te beschermen tegen wateroverlast en droogte?
Wie zijn we? Wat doen we? Wat drijft ons? 

Gerelateerde actie

We beheren de onbevaarbare waterlopen in onze provincie en voeren gerichte acties tegen wateroverlast en droogte.
We pakken de problemen rond droogte en de duurzame afvoer van hemelwater gecoördineerd aan.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud