Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

’t Centrum als voorbeeld van circulair bouwen

Foto van de bouwwerf van het 't Centrum. Het pilootproject circulair bouwen van Provincie Antwerpen, Kamp C.

In het voorjaar van 2021 is Kamp C gestart met de bouw van ’t Centrum. Met ’t Centrum bouwt provincie Antwerpen voor het eerst een circulair gebouw. 

In de dit gebouw werken we aan zoveel mogelijk pijlers van circulair bouwen. Rond het gebouw en het bouwtraject brengt initiatiefnemer Kamp C heel wat partners samen. De 7 partners* werken samen aan een boeiend en vernieuwend leerproces. Hieruit kan later de hele bouwsector inspiratie putten. 

Het pilootproject zal inzichten geven in de obstakels en de oplossingen rond circulair bouwen. Zo zullen we de nodige transitie naar circulair bouwen versnellen. 

’t Centrum houdt rekening met álle aspecten van circulair bouwen, de 7 pijlers van duurzaam bouwen.  

Aanpasbaarheid en flexibiliteit zijn de belangrijkste principes als je gebouwen toekomstbestendig wil maken. Met ’t Centrum tonen we wat dit in de praktijk betekent. Het is een schoolvoorbeeld van de manier waarop je als bouwheer kunt inspelen op veranderende ecologische, ruimtelijke en functionele inzichten. We bouwen het gebouw zo dat we het later gemakkelijk aan nieuwe behoeften kunnen aanpassen. Dit zonder dat daar veel extra energie of nieuwe materialen voor nodig zijn. Het ontwerp, de materialen en de verbindingen zijn er zelfs op voorzien dat we het gebouw volledig uit elkaar kunnen halen. 

Het circulaire kantoorgebouw op Kamp C heeft drie bouwlagen en heeft een totale oppervlakte van 2.400 m². De constructie is gebouwd op een grid van 5 bij 5 meter. Alle componenten zijn daarop afgestemd, zodat er zo weinig mogelijk verschillende elementen in het gebouw zitten. Zo bestaat de hoofddraagconstructie uit kolommen, balken en vloerelementen van massief meerlagig hout, het zogenaamde CLT of cross laminated timber.

Alle elementen van deze constructie zijn zo met elkaar verbonden dat ze zonder schade weer uit elkaar kunnen worden gehaald. De standaardcomponenten kunnen dus gemakkelijk hergebruikt worden in een volgend leven. Ook de funderingen kunnen probleemloos worden gerecupereerd en hergebruikt. Ik merk overigens op dat enkel voor de ondergrondse draagconstructie beton is gebruikt; deze is bovendien volledig cementloos.

Emiel Ascione, projectverantwoordelijk Kamp C

Die herbruikbare lijn is in het volledige gebouw doorgetrokken. Alle materialen zijn opgenomen in een zogenaamd Building Information Model (BIM) met een geïntegreerd materialenpaspoort zodat te allen tijde een inventaris kan worden opgemaakt. Het gebouw is daardoor letterlijk een opslagplaats van materialen.

 

 

*het bouwconsortium Kamp Circulair bestaat uit 7 bedrijven en organisaties: Beneens, TEN, Streng-th, Muurtuin, West Architectuur, Tenerga en VITO.

Gerelateerde actie

We gaan bewuster om met bouwmaterialen en doen kennis op rond circulair bouwen.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud