Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

Plan vandaag

Provincie Antwerpen wil dat het goed leven is in haar steden en gemeenten. Gezond en groen om te bewegen, slim en veilig om te wonen en werken. Met Plan Vandaageen ambitieus klimaatplan van en voor de hele provincie Antwerpen, maken we ons klaar voor een leefbare, klimaatneutrale en klimaatveilige toekomst. En die begint: vandaag. Dus plannen wij vandaag al, voor het veilige klimaat van morgen.

Strategische doelstellingen

Plan Vandaag - icoontje voor de doelstelling rond provincie als voorbeeld
Onze organisatie is klimaat- neutraal én klimaatveilig.
Plan Vandaag - icoontje voor de doelstelling rond klimaatbewustzijn
Het klimaatbewustzijn groeit bij iederéén.
Plan Vandaag - icoontje voor de doelstelling rond open ruimte
We versterken de open ruimte als klimaatbuffer.
Plan Vandaag - icoontje voor de doelstelling rond stads- en dorpskernen
Onze stads- en dorpskernen zijn klimaatneutraal én klimaatveilig.
Plan Vandaag - icoontje voor de doelstelling rond energie
Onze energie is maximaal lokaal en hernieuwbaar.
Onze mobiliteit is gezond met minder CO2-uitstoot.
Plan Vandaag - icoontje voor de doelstelling rond economie
Onze economie is klimaatneutraal én klimaatveilig georganiseerd.

Samen nemen we dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden

Provincie Antwerpen
Plan Vandaag - SDG 13

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud