Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

Eerste schop in de grond voor het nieuwe overstromingsgebied in Beerse

Participatief ontwerp van Laakland

Eind januari start de provincie met het uitgraven van Laakland, het nieuwe overstromingsgebied aan de Laakbeek in Beerse. De buurt ondervindt er heel wat wateroverlast omdat de Laakbeek het water niet binnen haar oevers kan houden. 

Uniek aan dit project is dat de buurt meegeholpen heeft met het ontwerp van het overstromingsgebied. In de eerste plaats moest het overstromingsgebied voldoende bescherming bieden tegen overstroming. Maar daarnaast wou de buurt ook kunnen genieten van dit stukje natuur middenin hun woonwijk. Ze kozen voor een ontwerp met toegankelijke en veilige wandelpaden door het gebied en verschillende compartimenten. Hierin gaat een ecologisch speel- of rustelement de natuurbeleving extra verhogen. Hoe dit participatief ontwerp tot stand kwam, zie je hieronder in de video.

Werken starten op 24 januari 2022

Na heel wat voorbereidende (archeologische) werken en een intense vergunningsprocedure staan we klaar om begin 2022 de mouwen op te stropen.  Afvoer van de uitgegraven grond wordt een belangrijk deel van de werken. Nieuwe constructies zullen het water op verschillende locaties gecontroleerd in of uit het gebied leiden. Gelijktijdig aan deze werken voeren Fluvius en het lokaal bestuur Beerse ook rioleringswerken uit in de Heibergstraat. Deze werken moeten ervoor zorgen dat alleen hemelwater in het overstromingsgebied toekomt. 

De aanleg van het overstromingsgebied zal ongeveer zes maanden duren. In het najaar van 2022 wordt het gebied ingericht en aangeplant, in samenwerking met Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en het lokaal bestuur Beerse.

 

Klimaatveilig Beerse

De ingreep maakt Beerse klimaatveiliger en doet mensen bewuster nadenken over de klimaatveranderingen. Daarom krijgt het project ook financiële steun van Europa via het Interreg 2 Zeeën project ‘Co-Adapt’.

Gerelateerde actie

We zorgen voor 200 hectare extra natte natuur. Hiervoor optimaliseren we de werking van onze waterlopen, beschermen we valleigebieden en leggen we overstromingsgebieden aan.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud